KVKK Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Beta İSG İş Güvenliği ve Endüstriyel Ürünler Dış Tic. Ltd. Şti ("Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile,

  • www.betais.com.tr  adlı web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden ödeme yapmanız,
  • Web Sitesinde sergilenen ürünlere ilişkin teklif istemeniz,
  • Talep ettiğiniz ürünlere istinaden sipariş formu oluşturmanız,
  • Soru ve şikayetlere istinaden iletişim formunu doldurmanız halinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

·İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

  • Web Sitemiz üzerinden ödeme yapan kişiler için;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ödeme yapılan Kredi kartı üzerindeki Ad Soyad, Tüzel kişi yetkilisi adı soyadı)

Finans (Ödenen tutar bilgisi)

Ödemelerin alınması

Sözleşmenin ifası

 

Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcımız, mali müşavir, anlaşmalı olduğumuz bankalar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerekmesi halinde anlaşmalı olduğumuz hukuk bürosu

 

Barınma ve saklama hizmeti

Yetkili mercilere bilgi verilmesi

Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

 

  • Web Sitesinde sergilenen ürünlere ilişkin teklif isteyen kişiler için;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ad Soyad)

İletişim (Telefon numarası, e-posta adresi)

Diğer (İletmek istediğiniz mesaj)

Potansiyel müşterilerinin ürün taleplerini iletmesi

Meşru menfaat

Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcımız

 

Barınma ve saklama hizmeti

 

 

  • Web Sitesindeki sipariş formunu oluşturan kişiler için;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Tüzel kişi yetkilisi ve gerçek kişi Ad Soyad)

İletişim (Telefon numarası, e-posta adresi, adres)

Diğer (Ürün cinsi, kodu, ürün adedi)

 

Müşterilerin talep ettiklerini ürünleri iletmesi

 

Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcımız

 

 

Barınma ve saklama hizmeti

 

 

  • Web Sitesindeki iletişim formunu oluşturan kişiler için;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ad Soyad)

İletişim (e-posta adresi)

Diğer (Soru ve şikayetler/iletilmek istenen mesajlar)

Soru, şikayet ve talep süreçlerinin yürütülmesi

Meşru menfaat

Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcımız

 

Barınma ve saklama hizmeti

 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki formlar aracılığıyla, e-posta ile, iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

 İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Beta İSG İş Güvenliği ve Endüstriyel Ürünler Dış Ticaret Limited şirketi

E-posta: info@betais.com.tr

Adres: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No:1090 Şişli/İstanbul