Diğer Haberler
Afet Dönemlerinde Kişisel Koruyucu Donanımların Önemi
Afet Dönemlerinde Kişisel Koruyucu Donanımların Önemi

Güvenlik, günlük çalışanlar ve vasıflı işçiler için önemli bir sorundur. Her yıl inşaat sektöründe olduğu gibi küresel iklim değişikliğinin de getirdiği afetler nedeniyle sık sık kazalar meydana gelmeye başlamıştır. Riskleri üst seviyeye çıkaran sebeplerin başında da çoğu zaman Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) olmaması veya sağlanan KKD'nin giyilmemesi gelmektedir. KKD, çalışanları işteki veya sahadaki sağlık veya güvenlik risklerine karşı koruyacak ekipman olan KKD riskleri büyük ölçüde azaltmaktadır. Amaç, bu riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmek için mühendislik ve idari kontrollerin uygulanabilir veya etkili olmadığı durumlarda çalışanların tehlikelere maruz kalmasını azaltmaktır. Bu tehlike riskleri, ıslak zeminlerden düşen molozlara ve aradaki her şeye kadar risk barındıran faktörler olabilir. KKD, koruyucu kasklar, göz koruması, yüksek görünürlüklü giysiler, güvenli iş ayakkabıları, güvenlik kemerleri ve bazen solunumla ilgili koruyucu ekipman gibi öğeleri içerir. Şantiyelerde yaygın olarak kullanılan bazı KKD'leri ve faydalarını inceleyelim:

 

Baş/kafa koruması

 

Baretler şantiyeler veya afet alanlarında yaygındır. Sadece bir siteden ya da afet bölgesinden geçerken, çalışanları genellikle baretlerinden tanıyabilirsiniz. Aksi takdirde işçiyi etkileyecek veya içine girebilecek düşen nesnelere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bazı baretler, yüz siperleri ve kulaklıklar gibi aksesuarlarla donatılmıştır. Baretler iyi takılmış olmalıdır; çok büyük veya çok küçük olanlar kullanım için uygun değildir.

 

Göz ve Yüz Koruması

 

Göz ve yüz koruması, baş koruması kadar önemlidir. Güvenlik gözlükleri ve tam yüz siperleri size gözler ve yüz için gereken korumayı sağlayabilir. Metal işleri, ahşap işleri, sıcak işler ve havalı alet operasyonlarının tümü bu tür bir koruma gerektirir. İnşaat veya afet sahalarında genellikle enkaz bulunduğundan, genel işçiler de güvenlik gözlüklerinden yararlanabilir.

 

Solunum koruması

 

Toksik maddelerin bulunduğu bölgelerde solunum koruması hayati önem taşır. Bazen göremediğin şeyler sana zarar verebilir. Solunum maskeleri gibi solunum koruyucuları, sizi toz, duman, boya spreyi, böcek ilacı ve kalıcı bozulmaya neden olabilecek diğer tehlikeli maddelerden korumak için tasarlanmıştır. Hava kirleticilerin bulunduğu ortamlarda solunum koruması kullanılmalıdır. Çalışma ortamlarında, yeterli havalandırmanın olmadığı veya diğer mühendislik kontrol sistemlerinin uygulanabilir veya yetersiz olmadığı durumlarda solunum cihazlarına güvenilir.

 

El ve Cilt koruması

 

İnşaat işleri, sel veya yangın görevlileri işleri gereği genellikle ellerini kullanır. Her yıl yaklaşık 150.000 el yaralanması bildirilmektedir. Kontakt dermatit, cilt kanserleri ve diğer cilt yaralanmaları ve enfeksiyonları gibi mesleki cilt hastalıkları, ikinci en yaygın meslek hastalığı türüdür ve çok maliyetli olabilir. Ellerle çok fazla iş yapıldığından, eldivenler cildin korunmasında önemli bir öğedir. KKD olarak yaygın olarak kullanılan bazı eldiven örnekleri arasında lastik eldivenler, kesilmeye dayanıklı eldivenler, elektrikli testere eldivenleri ve ısıya dayanıklı eldivenler bulunur. Eldiven kullanmak, kimyasallar, cam, sac, elektrik, sıcak malzemeler veya kaygan nesnelerle çalışırken genellikle ortaya çıkan tehlikelerden kaçınmaya yardımcı olur.

 

Kulak/İşitme Koruması

 

Endüstriyel gürültü, gözle görülmediği için genellikle mesleki bir tehlike olarak dikkate alınmaz. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 22 milyon işçi, her yıl potansiyel olarak zararlı gürültü seviyelerine maruz kalmaktadır. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'ne göre, mesleki işitme kaybı vakalarının yaklaşık %82'si imalat sektöründeki işçilerde meydana geldi. Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi, mesleki gürültüye maruz kalma standartlarını belirler. NIOSH, mesleki gürültüye bağlı işitme kaybını azaltmak için çalışanların gürültüye maruz kalmalarının sekiz saat boyunca 85 dBA'ya eşdeğer bir düzeye düşürülmesini önerir. Kulak tıkaçları ve kulaklıklar yaygın işitme/kulak koruma araçlarıdır. Kulak tıkaçlarının düşük frekanslı gürültüyü azaltmada daha etkiliyken, kulaklıkların yüksek frekanslı gürültüyü azaltmada daha etkili olduğunu unutmamak önemlidir.

 

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.