Diğer Haberler
Sivri Cisimlerin Risk Değerlendirmesi
Sivri Cisimlerin Risk Değerlendirmesi

İş Yerinizde Bu Tehlikeyi Önlemek

Tıbbi bakım ortamında sivri nesneler gibi insanlara bakım veya hizmet sağlamak için kesici aletler kullanan bir işyerinde işveren misiniz? Atık bertarafında çalışanlar gibi, çalışanlarınız kullanımdan sonra kesici aletlerle uğraşmak zorunda mı? İş yerinizdeki kişilerin, örneğin bir aklama tesisinde olduğu gibi, istemeden kullanılmış kesici maddelerle karşılaşma olasılığı var mı?

 

İş yeriniz için bunlardan herhangi biri doğruysa, tehlikelerden kaçınabilmeniz için sivri cisimlerin risk değerlendirmesini yapmanız önemlidir. Bir risk değerlendirmesi, işyerindeki tehlikeleri belirlemenize, bu risklerin doğasını değerlendirmenize ve ardından hangi kontrol önlemlerinin uygulanması gerektiğini belirlemenize yardımcı olacaktır.

 

Keskin uçlu aletler sağlık ve sosyal bakım sektöründe çok tehlikeli olabilir ve enfekte bir hastanın kanıyla kontamine olmuş kesici aletler HIV, hepatit B ve C dahil olmak üzere 20'den fazla farklı hastalığa yol açabilir.

 

Çalışanlarınızın tehlikelerden korunabilmesi için bu risk değerlendirmesini yapmak ve bu riskleri belirlemek işveren olarak sizin sorumluluğunuzdadır. Sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda çalışanlarınızın güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak için ahlaki bir yükümlülüğünüz var.

 

"Keskin" nedir?

Keskin terimi, cildi keserek veya delerek yaralanmaya neden olabilecek her türlü iğne, bıçak, neşter veya diğer aletleri tanımlar.

Kesici cisimler, alet deriye girdiğinde yaralanmaya neden olabilir, bu aynı zamanda perkütan yaralanma olarak da bilinir.

 

Sivri Cisimlerin Yaralanmasının Tehlikeleri

Keskin uçlu bir yaralanmaya maruz kaldıysanız, oluşabilecek tehlikeler nelerdir? Bu tür yaralanmalardan kaynaklanan ana risk, HIV, HBV ve HCV gibi enfeksiyonlara potansiyel maruz kalmadır.

 

Sivri Cisimlerin Risk Değerlendirmesi Neleri İçermelidir?

Keskin uçlu cisimlerin risk değerlendirmesini yaparken işin doğasına uygun olmalıdır. İş ne kadar tehlikeliyse, o kadar derinlemesine inceleme gerekir. Örneğin çalışanlar iğne, şırınga, kan alma ihtiyaçları, kanatlı çelik-kelebek-iğneler veya damar içi kanülasyon ile çalışıyorsa, bu prosedürlerin hepsinin ayrıntılı değerlendirmeleri olmalıdır.

 

Risk değerlendirmesi, işyeri keskin uçlu yaralanmalar söz konusu olduğunda hangi durumların potansiyel olarak tehlikeli olabileceğini belirleyerek tüm işyerine çok kapsamlı ve derinlemesine bir bakış olmalıdır. Bu tür malzemelerin hazırlanması ve bertarafı dahil tüm durumlara bakmayı unutmayın.

 

Risk değerlendirmesi ayrıca hangi çalışanların en fazla risk altında olduğunu belirlemelidir. Günlük rutinleri sırasında kesicileri en çok kim tutar ve hangi çalışanların düşük bağışıklık sistemleri nedeniyle hastalıklara karşı savunmasız olduğu dikkate alınmalıdır.

 

Riskler belirlendikten sonraki adım bu yaralanmaları önlemek için alınması gereken önlemleri belirlemektir. Bu, kişisel koruyucu ekipmanı, doğru kesici alet saklamayı ve kesici aletlerin elle taşınmasını önlemek için farklı prosedürleri içerebilir.

 

Sivri cisimlerin neden olduğu yaralanmalar nasıl önlenir

İş yerinizde kesici alet yaralanması riskini önlemek için hangi adımları atabilirsiniz? İlk adım, kesicilerin taşınmasını daha güvenli hale getirecek uygun iş süreçleri, sistemler ve mühendislik kontrolleri tasarlamaktır. Örneğin, güvenli depolama, toplama, nihai bertaraf ve atık nakliyesini içerecek bir klinik atık politikasına sahip olarak maruziyeti kontrol edebilirsiniz.

 

Maruz kalmayı kontrol etmenin bir yolu yoksa, kesicilerin taşınması için uygun kişisel koruyucu ekipman sağlayabilirsiniz. Ancak öncelik, riski ortadan kaldırmak ve kontrol altına almak olmalıdır.

 

Keskin bir kesici kullanıldıktan sonra, uygun bir keskin uçlu çöp kutusu mevcut olmalıdır. Bu tür sistemler, kesicileri kapatacak ve kullanımdan sonra güvenli hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemler kullanılmış kesici maddelerle doldurulursa, atık imha işçileri enfeksiyonu önlemek için onları yakarak imha etmelidir.

 

Atık ve geri dönüşüm toplama endüstrisinde çalışmak söz konusu olduğunda, çalışanlar halka açık bir yerde bir iğne veya şırınga bulurlarsa ona asla dokunmamaları gerektiğini bilmelidir. İğnenin güvenli bir şekilde atılabilmesi için yerel yetkililerle iletişime geçmelidirler.