Diğer Haberler
Kaymayı Önlemeye Yardımcı Olacak 6 İpucu
Kaymayı Önlemeye Yardımcı Olacak 6 İpucu

Kayma, hemen hemen her işyerinde yaygın olan güvenlik tehlikelerinden biridir. Ofisler, şantiyeler, endüstriyel işyerleri ve perakende satış alanlarının tümü kayma ve düşme risklerine sahiptir, bu da ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir. İşçi tazminat kurulları tarafından kabul edilen zaman kayıplı yaralanmaların yaklaşık %18'i kayma ve düşmelerden kaynaklanmaktadır.

Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve ziyaretçilerinizin işyerinizdeyken güvende olmalarını sağlamak için, enerjinizi kaymayı kontrol etmeye yönelik entegre önlemlere odaklamalısınız.

Bu makalede, işyerinde bu tür tehlikeler için mevcut olan bazı kontrol önlemlerini ve bunları özel işyerinizde nasıl uygulayabileceğinizi göstereceğiz:

 

Kayma Kontrolünün Türleri

İş yerinde kaymayı önlemek söz konusu olduğunda, kazaları ve yaralanmaları önlemek için uygulayabileceğiniz 4 ana kontrol grubu vardır. Bu kontroller şunlardır:

 • Mühendislik kontrolleri
 • İdari kontroller
 • Güvenli iş pratikleri
 • Kişisel koruyucu ekipman

İşyeri yaralanmalarının olasılığını ve ciddiyetini azaltmak için bu kayma ve düşme kontrolleri birlikte uygulanmalıdır. Kazaları veya olayları önlemek için tek başına hiçbir güvenlik önlemi grubu yeterli değildir.

 

Mühendislik kontrolleri

Birçok kayma ve düşme tehlikesi mühendislik kontrolleriyle azaltılabilir. Mühendislik kontrolleri, işin yapıldığı fiziksel ortamı güvenli ve kayma tehlikelerinden arındırmaya odaklanan kontrollerdir. Bakımları iyi yapılmamış işyerleri ve şantiyeler gibi çalışma ortamları, mühendislik kontrol eksikliklerine en yatkın olanlardır. Mühendislik kontrolleri şunları içerir:

 

 • Uygun drenaj
 • Yeterli aydınlatma (parlamayı ve kontrastı en aza indirin)
 • Yükseltilmiş zeminler, asma katlar ve balkonlar için korkuluklar
 • Çevresel etkileri en aza indirin
 • Kaymaz zemin ve paspaslar
 • Yüzeylerin eğimi (rampalar, korkuluklar gibi)
 • Deliksiz ve engelsiz yüzey

 

İdari Kontroller

Şirketlerin tehlikeli kayma ve düşmelere karşı alması gereken bir diğer önlem ise idari kontrollerdir. İş pratiği kontrolleri olarak da bilinen idari kontroller, güvenlik politikaları, kurallar, gözetim, programlar ve eğitim gibi iş prosedürlerini daha güvenli hale getirmek için alınan önlemlerdir. İdari kontrollerin amacı, tehlikeli kayma ve düşme durumlarına maruz kalma süresini, sıklığını ve şiddetini azaltmaktır. İdari kontroller aşağıdaki önlemleri içerir:

 

 • Kötü çalışma uygulamalarını düzeltme
 • Ortak sağlık ve güvenlik komitesi aylık teftişlerini yürütmek
 • Aşırı itme/çekme, görüş alanı engelleme ve fazla uzanma gibi görevlere olan ihtiyacı azaltan işler tasarlamak
 • Güvenli çalışma uygulamaları oluşturmak
 • Kürek, paspas ve kovaların mevcut olduğundan emin olmak
 • Tehlikelerin bildirilmesi için bir prosedür sağlamak
 • İşyerinin uygun şekilde bakımı
 • Islak zeminler için işaretler sağlamak
 • Kaymaları, takılmaları ve aynı seviyedeki düşüş olaylarını gözden geçirme

 

Güvenli iş pratikleri

idari kontrollere ek olarak, güvenli çalışma uygulamaları da büyük önem taşımaktadır. İdari kontroller, güvenli çalışma uygulamalarının tanımlanmasını içerir, ancak basitçe kurallara sahip olmak, kazaları mutlaka kendi başlarına hafifletmez. Yaralanma riskini azaltmak için işçiler, amirler ve işverenlerin tümü güvenli çalışma uygulamalarını takip etmelidir. Güvenli çalışma uygulamaları aşağıdaki gibi adımlar atmayı içerir:

 

 • Tekerlekli arabalardaki tekerleklerin temizlenmesi
 • Düzenli olarak uygun solüsyonlarla zeminlerin temizlenmesi
 • Kaymaz paspaslardaki gres birikimini temizleme
 • Merdivenlerde üç noktalı temas sağladığınızdan emin olmak
 • Yürüme yüzeylerinden dağınıklığı gidermek

 

Kişisel koruyucu ekipman

Son olarak, işyerine gelen işçiler ve ziyaretçiler Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) iyi bir şekilde kullanmalıdır. Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman, kayma ve düşme durumlarında yaralanma veya ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir. İşyerleri, kayma ve düşme riskinin arttığı bir ortamda iş yapıldığında her zaman uygun KKD'nin giyilmesini talep etmelidir. Kaymaları ve düşmeleri önlemek için Kişisel Koruyucu Ekipman örnekleri şunlardır:

 

 • İşin risk değerlendirmesine göre uygun iş ayakkabılarına göre uygun ayakkabı kullanmak
 • Kaymaz tabanlar içerebilen uygun iş ayakkabısı kullanma
 • Düşme koruma ekipmanınızı (koruyucu başlık) kullanma ve bakımını yapma

 

İşletmenizin güvenliğini artırmak istiyorsanız, ürün galerimize göz atın.