Diğer Haberler
Şantiyelerde Düşen Malzemelere Dikkat Edin
Şantiyelerde Düşen Malzemelere Dikkat Edin

İşverenlerin, halkı, kendi personelini ve şantiyeyi paylaşan diğer çalışanları korumaya özen gösterme görevi vardır.

 

Yüksekte çalışma yapılan şantiyelerdeki en büyük risklerden biri alet, ekipman ve malzeme gibi düşen nesnelerin yoldan geçenlere ve yakındaki işçilere çarpma olasılığıdır. Bir işveren olarak, bu riskin en azından azaltılmasını veya mümkün olduğunda tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak için adımlar atmalısınız.

 

Düşen nesne yaralanmalarını önleme adımları

 

Düşen cisimler sonucu meydana gelen kazaların ana nedenlerinden biri yetersiz planlama ve denetimdir. Yüksekte tamamlanan her görev, operasyonu yürütenler veya çevredekiler için olası riskleri belirleyecek bir risk değerlendirmesi veya kaldırma planına sahip olmalıdır.

 

Bu riskler belirlendikten sonra, daha güvenli bir çalışma ortamı için bunları azaltmak veya ortadan kaldırmak için adımlar atılabilir.

 

Anlaşılır uyarı levhaları

 

Düşen nesnelerin sitenizde bir tehlike oluşturması muhtemel ise, bu durum çalışanlara, ziyaretçilere ve risk altında olabilecek herhangi bir yoldan geçenlere açıkça bildirilmelidir. Riskin olduğu tüm alanlara uyarı levhaları konulmalı ve özellikle tehlikeli alanlarda yasak bölgeler oluşturulmalıdır.

 

Yüklerin emniyete alınması

 

Forklift gibi mekanik ekipman kullanılarak bir yükün kaldırılması gerekiyorsa, uygun şekilde sabitlenmelidir. Örneğin, paletlenmiş stok, yüke daha fazla denge sağlamak ve paletlerden herhangi bir gevşek nesnenin düşmesini önlemek için plastikle sarılmalıdır.

 

Hareketli yükler

 

Bir yükün yüksekten taşınması veya yüksekte taşınması gerekiyorsa, altında çalışan herkesin güvenli bir şekilde uzaklaştırılması çok önemlidir. Düşen bir cismin risk oluşturabileceği alanlara yayaların girmesini engellemek için bir yasak bölge kurulmalı ve gözcüler kullanılmalıdır. Mümkün olduğunda, ağır yüklerin istiflenmesi, kaldırılması ve genel olarak yüksek seviyeli hareketi sessiz saatlerde yapılmalıdır.

 

Temizlik

 

Aletler ve çöpler, gevşek bırakıldığında yaralanmalara neden olan en yaygın nesnelerden bazılarıdır. Bu tür tehlikeyi azaltmak için, tüm gevşek enkaz ve malzemeler yüksekte bulunan işyerlerinden (makaslı kaldırma platformları gibi) emniyete alınmalı veya uzaklaştırılmalı ve çalışanlar çalışma alanlarını temiz ve düzenli tutmaya teşvik edilmelidir.

 

Montaj bariyerleri

 

Çalışma alanlarının altındaki güvenlik ağı ve iskele üzerindeki panolar gibi yüksekte tehlikeli alanlara düşen alet, malzeme ve ekipmanı durduracak veya tutacak fiziksel bariyerler kurmak. Bu, kaza ve yaralanma olasılığını azaltmak için mantıklı bir proaktif adımdır.

 

Kişisel koruyucu ekipman

 

Düşen nesnelere karşı son savunma hattı kişisel koruyucu ekipmandır (KKD). Bir baret, kafa koruyucu ve çelik burunlu iş ayakkabıları, risk altındaki bölgelerde çalışanlar için çok değerli olabilir. Tüm işçilere yeterli KKD sağlamak işverenin sorumluluğundadır. Ayrıca her kullanımdan önce çalışan tarafından kontrol edilmeli ve endişeler derhal bildirilmeli ve ekipman tamir edilene kadar kullanılmamalıdır.

 

Yüksekten düşmelere karşı korunmak ve doğru kişisel koruyucu ekipman için ürün galerimize göz atın.