Diğer Haberler
İşyerinde Yaygın Olan 5 Çevresel Tehlike
İşyerinde Yaygın Olan 5 Çevresel Tehlike

İşyerinde Yaygın Olan 5 Çevresel Tehlike

 

Ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, her işverenin güvenli bir çalışma ortamı yaratması gerekir. Bu, sadece ahlaki bir zorunluluk ve yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda mali açıdan da anlam ifade etmektedir.

 

Bazı endüstrilerin doğası, onları özellikle olaylara karşı savunmasız hale getirir. Örneğin inşaat, özel sektördeki her 5 işçi ölümünün 1'inden sorumludur. Diğer hassas sektörler arasında ulaşım, imalat, sağlık hizmetleri ve depolama yer almaktadır.

 

Liberty Mutual tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, güvenlik kazaları ister düşme ister aşırı efordan kaynaklansın, sektörlere haftada bir milyar dolardan fazlaya mal oluyor. Bu, olası yasal harcamalara ektir. Ancak kuruluşlar, hava sirkülasyonu, kayma ve takılmalar, ergonomik tehlikeler, doğal afetler ve elektrik güvenliği konularını ele alan stratejik önlemler alarak çalışanlarını işyerindeki çevresel tehlikelerden koruyabilirler.

 

Çevre Sağlığı Nedir?

Çevre sağlığı, işyerinde sağlık tehlikelerinin sınırlandırılması anlamına gelir. Bu, potansiyel olarak tehlikeli ajanları belirlemek için bir ortamın incelenmesini ve çalışanları koruyan önlemlerin alınmasını içerir.

 

Tehlike Türleri

Bir çalışma ortamında, çalışanlar aşağıdaki bölümlerde özetlenenler de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

 

Biyolojik Tehlikeler

Biyolojik tehlikeler, insanlar, hayvanlar ve bitkiler dahil olmak üzere organizmalardan gelir ve insan sağlığını tehdit eder. Biyolojik tehlikelere örnek olarak küf, kanalizasyon, kan ve vücut sıvıları dahildir. Bu tehlikeler, hastalıklara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve çalışanların işlerini yapma yeteneklerini sınırlayabilir.

 

Kimyasal Tehlikeler

Kimyasallar toksik, aşındırıcı, yanıcı ve yakıcı olabilir. Bu nedenle, işçiler için sağlık riskleri oluşturabilir ve işçiler onları derileri yoluyla soluduğunda, yuttuğunda veya emdiğinde tehlike oluşturabilirler. Kimyasal tehlikeler, yanıklar, tahriş ve kusma gibi akut zararlara neden olabilir veya astım, karaciğer hasarı ve kanser gibi kronik sağlık sorunlarına neden olabilir.

 

Fiziksel riskler

Fiziksel tehlikeler, bir çalışma ortamında sağlık riskleri oluşturan faaliyetleri veya doğal maddeleri içerir. İşyerinde aşırı sıcaklıklar, kötü hava kalitesi, aşırı gürültü ve radyasyon, çalışanlara zarar verebilir ve diğer sorunların yanı sıra potansiyel olarak solunum sorunlarına, işitme kaybına ve kansere neden olabilir.

 

Çevre Sağlığının İkili Amacı

Çevre sağlığı, bir işyerinde hastalık ve yaralanmaların önlenmesine odaklanır, ancak aynı zamanda işçi sağlığını ve refahını da geliştirmeye çalışır. Kuruluşlar, çalışanların sağlıklı davranışlar sergilemeleri için fırsatlar yaratabilir. Örneğin, bir işletme, keyifli bir mola odası veya besleyici yiyecekler sunan bir kafeterya sağlayarak, çalışanları için sağlıklı sosyal etkileşimleri ve yeme alışkanlıklarını teşvik edebilir.

 

Bazı işletmeler, çalışanların fiziksel olarak aktif kalmasına yardımcı olacak fitness merkezlerine sahiptir. Diğerlerinde, sağlık programları ve sağlığı geliştiren diğer bilgiler hakkında bilgi yayınlayan bülten panoları vardır. Bu çabalar sadece moral oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda üretkenliği etkileyebilecek kötü sağlığı da azaltır.

 

Emniyet Yöneticilerinin Rolü

İşyerlerinde çevresel tehlikelerin etkilerini azaltmakla görevli olanlar aşağıdakileri yapar:

 

Soruşturma

İş yeri tehlikelerini tespit etmek ve risklerini değerlendirmek için güvenlik uzmanları, temizlik malzemeleri ve ekipmanı gibi bir çalışma ortamındaki malzemeleri ve çalışma ortamının güvenliğini inceler. Şu tür soruları dikkate alırlar:

 

 • Özel işlem gerektiren kimyasallar var mı?
 • Bir çalışma alanında uygun havalandırma var mı?
 • İşçiler güvenli ve hızlı bir şekilde çıkış yapabilir mi?

 

Analiz

Bir çalışma ortamında malzemeleri ölçtükten ve numune aldıktan sonra veya bir çalışma ortamının özelliklerini araştırdıktan sonra, güvenlik uzmanları toplanan verileri yorumlamalıdır. Bu şekilde riskleri ölçebilir ve bulgularının raporlarını veya özetlerini hazırlayabilirler. Analizleri, çevrenin işçi sağlığını nasıl etkileyebileceğini belirlemek için bilimsel kanıtların kullanılmasını içerir.

 

Önerilerde Bulunmak

Analizin ardından güvenlik uzmanları, sağlık tehlikelerini önleyen koruyucu müdahaleler geliştirir. Bu, tehlikeleri kontrol eden yönergeler, prosedürler ve politikalar oluşturmayı içerir. Aynı zamanda eğitim materyalleri oluşturmayı ve işçilerle nasıl güvende kalınacağı konusunda iletişim kurmayı da içerir.

 

Hava Dolaşımının Önemi

Hava kalitesi çalışanların konforunu ve sağlığını etkiler. Nem seviyesi, dış hava eksikliği, kötü kontrol edilen sıcaklıklar ve tadilat projeleri gibi çeşitli faktörler hava kalitesini etkileyebilir. Ek olarak, temizlik malzemelerinden çıkan dumanlar, böcek ilaçları veya inşaattan kaynaklanan tozlar da dahil olmak üzere hava kirleticileri, hava kalitesini etkiler.

 

Kötü iç mekan hava kalitesi şunlarla bağlantılıdır:

 

 • Baş ağrısı
 • Göz, cilt ve burun tahrişi
 • Zayıf konsantrasyon

 

Hava sirkülasyonu hava kalitesinde önemli bir rol oynar. Uygun sirkülasyon olmadan tahriş edici maddeler havada kalır. Bununla birlikte, uygun hava sirkülasyonu, sağlık sorunlarına yol açan kirleticilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

 

Bir işyerinde zayıf hava sirkülasyonunun bir başka potansiyel tehlikesi, daha kolay hastalık bulaşmasını içerir. Havalandırma, solunan havadaki bakteri ve virüsleri havadan uzaklaştırmaya yardımcı olur ve uzun mesafeden hava yoluyla bulaşan hastalıkların bulaşma riskini azaltır. SARS ve MERS gibi salgınların ortaya çıkması ve COVID-19 pandemisi ile bu hayati bir önem kazanmıştır.

 

Bazı işler, zararlı dumanlar, sağlıksız buharlar, duman ve ciddi sağlık risklerine neden olabilecek diğer tahriş edici maddeler dahil olmak üzere havada potansiyel olarak tehlikeli maddeler üretir. Örneğin, çivi teknisyenleri kullandıkları ürünlerden kimyasalları soluyabilir, inşaat işçileri genellikle toz ve dumanla temas eder ve sağlık çalışanları biyolojik tehlikelere maruz kalabilir.

 

Tehlikeli maddeleri sirküle edilmemiş havada soluyarak veya bunlarla temas ederek, işçiler şunları geliştirebilir:

 

 • Bronşit
 • Akciğer kanseri
 • Astım

 

Ayrıca sinir ve üreme sistemlerine zarar verebilirler.

 

 

Karbon Monoksit Sorunlarını Ele Alın

Çalışma alanları, sekiz saatlik bir süre içinde milyonda 50 parçadan daha yüksek ortalama karbon monoksit seviyelerine sahip olamaz. İşverenler, karbon monoksit seviyelerini düzenli olarak test etmeli ve bu standardı karşılamak için yeterli havalandırma sağlamalıdır.

 

Havalandırma Sistemi Güvenliğini Sağlayın

Açıkta kalan havalandırma sistemleri sağlık açısından risk oluşturmaktadır. Kazaları önlemek için bu sistemlerin, özellikle portatif üfleyicilerin girişlerinin ve kayış tahriklerinin kapalı olduğundan emin olun. Ayrıca havalandırma sistemlerinin doğru çalıştığından emin olun: Davlumbazlarını, kanallarını ve manometrelerini düzenli olarak kontrol edin. Ayrıca fan muhafazasını, kasnak kayışlarını ve hava temizleyici bileşenlerini de kontrol edin.

 

Çözücü Buharlarını İzleme

Bazı çözücüler, yüksek konsantrasyonlarda patlayıcı olabilen yanıcı buharlara sahiptir. Bu riskleri azaltmak için işverenler, bu buharları patlayıcı konsantrasyon sınırlarının çok altındaki seviyelerde tutmalıdır. Güvenlik yönetimi uzmanları, kullandıkları solventlerin patlayıcı seviyelerini bilmelidir.

 

Kayma, Takılma ve Düşme Nedenleri

Herhangi bir sayıda basit, düzeltilebilir sorun, kaymalara, takılmalara ve düşmelere neden olabilir. Bazı kayma ve takılma tehlikeleri şunları içerir:

 

 • Hasarlı veya kaygan zemin
 • Açık kablolar
 • Darmadağın yürüyüş yolları
 • Eksik korkuluklar

 

Yukarıda bahsedilen takılma tehlikeleri ölümlere neden olabilirken, merdivenlerin ve iskelelerin yanlış yerleştirilmesi veya kullanılması, korumasız kenarlar veya açık delikler ve güvenli olmayan çalışma yüzeyleri de ölümcül düşmelere neden olur.

 

Bu daha belirgin kayma ve takılma tehlikelerinin yanı sıra, daha az belirgin olan diğer faktörler de düşmelere katkıda bulunabilir. Örneğin, engellenen görüşler ve zayıf aydınlatma, çalışanların kaymasına, tökezlemesine ve kendilerini yaralamasına da neden olabilir.

 

Kayma Önleme

Kaymalar genellikle sabunlar, yağlar veya çözücüler gibi dökülen maddelerin neden olduğu zemin çekiş eksikliğinden kaynaklanır. Önleme şunları içerir:

 

 • Dökülmelerden sonra hızlı temizlik
 • Paspas ve diğer kaymaz malzemelerin kullanımı
 • Uygun drenaj
 • Uygun tabela
 • Korkuluklar
 • Merdivenlerde yüksek çekişli basamaklar
 • Trip Önleme

 

Herhangi bir sayıda nesne açmaya neden olabilir. Kaymalardan kaçınmak için işverenler şunları yapabilir:

 

 • Halı ve paspasların sabitlendiğinden emin olun
 • Uygun aydınlatmayı kurun
 • Koridorları ve yolları temiz tutun
 • Döşemeyi koruyun
 • Düşmeyi önleme
 • Uygun iş ayakkabısını temin ettiğinizden emin olun

 

Üç adım düşmeleri önlemeye yardımcı olabilir:

 

 • Kuruluşlar, bir projedeki tüm potansiyel düşme tehlikelerini, özellikle yüksekten çalışmayı gerektirenleri değerlendirmeli ve ardından gereken görevleri ve güvenlik ekipmanını dikkatlice planlamalıdır.,
 • Uygun ekipmanı kullanmak. Kuruluşlar, doğru tipte güvenlik tertibatı; iş kıyafeti, iş ayakkabısı vb, merdiven ve iskele sağlamalı ve bunları düzenli olarak kontrol etmelidir.
 • Çalışanları eğitmek. Kuruluşlar, çalışanları ekipmanı güvenli bir şekilde kullanma ve iş tehlikelerini tanıma konusunda eğitmelidir.

 

 

Ergonomik Tehlikeler: Temel Belirtiler ve Tehlikeler

İşyerinde zayıf ergonomi, çalışanlar için kümülatif travma bozuklukları, tekrarlayan hareket yaralanmaları ve kas-iskelet bozuklukları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çoğu zaman, işyeri tasarımı nedeniyle ergonomik tehlikeler ortaya çıkar.

 

Olası ergonomik tehlikeler şunları içerir:

 

 • Kötü ayarlanmış sandalyeler veya iş istasyonları
 • Tekrarlayan hareketler
 • Düzenli kaldırma
 • Yanlış duruş
 • Titreşim

 

Çalışanlar, kendileri için çok kısa olan masalarda otursunlar, merkezi olarak yerleştirilmiş izleme panelleri olan dizüstü bilgisayarlarda başparmaklarını aşırı kullansınlar veya gün boyu ekranlara bakarak gözlerini zorlasınlar, zayıf ergonomi, zayıflatıcı semptomlara yol açabilir. Ağrılı eklemler ve kaslar; ellerde, parmaklarda ve uzuvlarda karıncalanma; boyun ve sırttaki ağrı ve sertliklerin tümü ergonomik tehlikelerden kaynaklanabilir.

 

Ergonomik Tehlikelere Yönelik İpuçları

Kuruluşlar, yaygın yüksek riskli davranışların ve ergonomiyle ilgili unsurların ele alınmasına yardımcı olan çeşitli çözümlere başvurabilir.

 

Ergonomik Tehlikeleri Değerlendirin

Bu sorunu ele almanın önemli bir ilk adımı, sorunun nerede olduğunu bulmaktır. Şu tarz sorular sorun:

 

 • İş istasyonları bir çalışanın boyunu dikkate alıyor mu?
 • Çalışma alanları uygun duruşu teşvik ediyor mu?
 • İşçiler hangi tekrarlayan hareketleri gerçekleştirir?

 

Ayarlamaları yapmak

Ergonomik tehlikeleri belirledikten sonra işverenler bunlara uygun şekilde karşı koyabilir. Bu, iş istasyonlarının özelliklerini yeniden tasarlamayı veya çalışan rutinlerini değiştirmeyi içerebilir. İşverenler ergonomik tehlikeleri ortadan kaldıramadıklarında olumsuz etkilerini azaltan kontroller uygulayabilirler. Örneğin, eforu azaltmak, mola sürelerini artırmak veya tekrarlayan görevlerle uğraşan çalışanları döndürmek için görevleri bölebilirler.

 

 

Doğal Afet Güvenliği ve Acil Durum Yönetiminin Rolü

Kuruluşlar kendilerini doğal afetlere ve acil durumlara hazırlamalıdır. Bir kasırga veya deprem olursa, işverenler çalışanlarını nasıl güvende tutacak? Bir işyerini kasırga, yangın, sel ve diğer doğal afetlere hazırlama konusunda emniyet, güvenlik ve acil durum yönetiminde kilit rol oynarlar.

 

Acil Durum ve Doğal Afet Güvenliğini Sağlamanın Yolları

Kuruluşlar, acil durumlarda ve doğal afetlerde çalışanlarını korumak için çeşitli önlemler alabilir. Aşağıdakileri içerirler:

 

1- Acil Eylem Planlarının Geliştirilmesi

2- Acil Durum Kitlerinin Hazırlanması

 

Hayatta kalma kitleri, su (her çalışan için günde bir galon), bozulmayan yiyecekler, ilk yardım çantaları, el fenerleri ve pille çalışan radyolar gibi temel bilgileri içerir. Fırtınaya dayanıklı odalarda saklanacak diğer eşyalar arasında battaniyeler, haritalar ve cep telefonları olabilir.

 

3- Tahliye Planlarının Oluşturulması

Çalışanlar alternatiflerin yanı sıra en yakın çıkışın yerini bilmelidir. Ek olarak, tahliye planları bir binadan çıkmak için en iyi yolları ve binadan çıktıktan sonra nerede buluşulacağını belirtmelidir. Kuruluşlar, çalışma alanlarındaki görünür alanlarda tahliye planlarına sahip olmalıdır.

 

4- Olağanüstü Durum Kurtarmayı Yönetme

Afetlerden ve acil durumlardan kurtulmak, dikkatli bir yönetim gerektirir. Güvenlik ve acil durum yöneticileri, bir felaket sonrasında bir işyerinin çeşitli şekillerde iyileşmesine yardımcı olur.

 

İlk olarak, neyin onarım veya değiştirme gerektirdiğini belirlemek ve bir binanın güvenlik tehdidi oluşturan alanlarını belirlemek için mülkü inceleyerek bir hasar değerlendirmesi yaparlar. Hasar değerlendirmesinden sonra, acil durum yöneticileri bir organizasyonun normal operasyonlara dönmesine yardımcı olmak için çalışır. Ayrıca, acil durum eylem planlarının hangi yönlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini de düşünürler.

 

COVID-19'un İşyeri Üzerindeki Etkisi

COVID-19 salgını, güvenli çalışma ortamlarına yönelik başka bir tehdidin altını çizdi: bulaşıcı hastalık. Sonuç olarak, işverenler, çalışanlarını virüse ve benzeri virüslere maruz kalmaktan korumak için farklı yollar düşünüyor.

 

COVID-19, yaşlı insanlar ve önceden belirli koşullara sahip olanlar için daha büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, işverenler, yüksek riskli kategorilerdeki işçileri barındırmanın yollarını araştırıyor ve mümkün olduğunda tüm işçiler için uzaktan çalışma düzenlemeleri kuruyor.

 

Uzaktan çalışma bir seçenek olmadığında, işverenler maruz kalma kaynaklarını değerlendiriyor ve maruziyeti azaltan kontroller uyguluyor. Ek olarak, sosyal mesafe ve sık el yıkama, dezenfektan ve maske kullanımı gibi enfeksiyonu önlemeyi vurgulayan davranışları teşvik ediyor veya gerektiriyorlar.

 

 

İşyerinde Elektrik Güvenliği

2018'de 160 işçi çalışırken elektrik çarpmasından öldü, bu önceki yıla göre %18'lik bir artış. Aynı yıl, 1.560 işçi elektriksel yaralanmalara maruz kaldı. Elektrikle ilgili tehlikeler her sektördeki işçiler için bir tehlike oluştururken, elektrik kaynaklı ölümlerin veya yaralanmaların en fazla yaşanması muhtemel olanlar, elektrik kaynaklı ölümlerin %52'sinden sorumlu olan inşaat işlerinde çalışmaktadır. Bu rakamlar, işyerinde elektrik güvenliği için yüksek standartların önemini vurgulamaktadır.

 

Elektriksel tehlikeler

Elektrik tehlikeleri yanıklara, şoklara, yangınlara, patlamalara ve ölüme neden olabilir. Bazı yaygın elektrik tehlikeleri şunları içerir:

 

Havai Enerji Hatları

Havai elektrik hatları, ölümcül elektrik gücü voltajları taşır. Onlardan dikkatli bir mesafenin korunmaması, elektrik çarpmasına veya ciddi yanıklara neden olabilir.

 

Hasarlı Ekipman ve Aletler

Hasarlı kabloları ve telleri veya diğer kusurları olan alet veya ekipmanlar, bunları kullananlar için tehlike oluşturabilir. Ek olarak, eğitimsiz işçiler alet kullanmamalıdır.

 

Yanlış Kablolama

Farklı elektrik akımları, belirli kablolama türlerini gerektirir. Yanlış kablo kullanımı aşırı ısınmaya ve yangına neden olabilir. Ayrıca yanlış tipte uzatma kablolarının kullanılmasından, prizlerin aşırı yüklenmesinden ve uygun olmayan devre kesicilerin kullanılmasından da kaynaklanabilir.

 

Maruz Kalan Elektrikli Parçalar

Elektrikli bileşenler üzerinden potansiyel olarak tehlikeli elektrik gücü dalgalanmaları olduğundan, bunların güvenli bir şekilde örtülmeleri gerekir. Geçici aydınlatma, güç dağıtım üniteleri ve açıkta elektrik parçaları olan güç kablolarının tümü elektrik tehlikesi oluşturur.

 

Islak Koşullar

Su, elektrik çarpmasını daha olası hale getirir. Islak ortamlarda, özellikle ekipmanın izolasyona zarar verdiği durumlarda elektriğin kullanılması, önemli güvenlik riskleri doğurur.

 

Elektrik Güvenliği Programları Oluşturun

Elektrik güvenliği programları, elektrik tehlikelerine karşı farkındalık yaratabilir ve çalışanların güvende kalmaları için ihtiyaç duydukları eğitimi sağlayabilir. Ayrıca güvenli çalışma prosedürleri geliştirebilir ve elektriksel güvenlik ilkelerini belirleyebilirler.

 

Elektrik Tehlikelerini Tanımlayın ve Değerlendirin

Kuruluşlar, riskleri belirleyerek ve değerlendirerek, elektrik tehlikelerini en iyi şekilde ele alabilir ve çalışanları uygun şekilde bilgilendirebilir.

 

Güvenlik Kültürü Yaratmak

İşyerinde çevresel tehlikeleri ele almayı taahhüt eden kuruluşlar, çalışanları için en iyi güvenli ortamları oluşturabilir ve sürdürebilir. Güvenli çalışma ortamları sadece yaralanmaları ve hastalıkları önlemekle kalmaz, aynı zamanda maliyetleri düşürür, verimliliği artırır ve çalışanların moralini yükseltir.

 

Bu tarz olası kazaların önüne geçmek için çalışanlarınıza maske, dezenfektan, iş kıyafeti, iş ayakkabısı veya ikaz yeleği gibi koruyucu ekipmanların önemini anlatmanız gerekmektedir.

 

 

İş güvenliği için vakit kaybetmeyin, ürün galerimize göz atın.