Diğer Haberler
İşyeri Solunum Tehlikeleri ve Korunması
İşyeri Solunum Tehlikeleri ve Korunması

Bilmiyor olabilirsiniz, ancak yaşadığınız o baş ağrısı, işyerinde soluduğunuz havanın bir sonucu olabilir. Solunduğunda, toz, buhar, gaz, sis ve dumanlar yalnızca akciğerlerde değil tüm vücutta çok sayıda soruna neden olabilir.

 

İş yerindeki hava kalitesi, soluduğumuz havanın sağlığımız üzerinde çok doğrudan bir etkisi olduğundan, işverenlerin aradığı ve ele aldığı ilk tehlikelerden biri olmalıdır. Bir şantiyede havaya yayılan tehlikeli dumanlar varsa, işçiler daha işe başlamadan veya bir ekipman parçasına dokunmadan tehlikelere maruz kalırlar.

 

İşçiler, inşaat, imalat veya tarım sektörlerinde çalışıyorlarsa, tehlikeli havaya karşı çok daha fazla duyarlıdırlar. Bu endüstrilerde ve diğer sektörlerde, solunum tehlikeleri arasında amonyak ve karbon monoksit gibi gazlar, benzin ve kloroform gibi buharlar, kömür ve tahıl parçacıkları gibi tozlar, sprey boya, kimyasal buhar gibi sisler, kaynak ve eritme işlemlerinden kaynaklanan dumanlar yer alabilir.

 

Sağlık sorunları

Tehlikeli konsantrasyonlarda kirleticilerin bulunduğu ortamlara maruz kalmak hem kronik hem de akut sağlık sorunlarına neden olabilir. Kurşuna uzun süre maruz kalmak beyin hasarına neden olabilir. Kurşun maruziyeti öncelikle kaynak faaliyetleri ile ilişkilidir. Pil ve termometre yapımında kullanılan cıvaya uzun süre maruz kalındığında böbrekler olumsuz etkilenebilir. Akciğer kanseri, genellikle inşaat şantiyelerinde bulunabilen asbest veya silikaya uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanabilir. Soğutucu ve solvent üretiminde kullanılan kloroformaya uzun süre maruz kalmak karaciğer yetmezliğine yol açabilir.

 

Havadaki kirleticilere maruz kalmanın bir sonucu olarak hızla gelişen sağlık sorunları arasında kaşınan ve sulanan gözler, tahriş olmuş cilt, baş ağrıları ve solunum problemleri yer alır. Gübreler, deterjanlar, kurşun asitli piller ve boyalar üretmek için kullanılan sülfürik aside maruz kaldıktan hemen sonra göz tahrişi meydana gelebilir. İmalat, ısıtma ve soğutma endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan karbon monoksite maruz kaldıktan hemen sonra baş ağrısı ve baş dönmesi meydana gelebilir. Bir kişi, genellikle gübrelerde ve temizleyicilerde kullanılan amonyağa maruz kaldıktan hemen sonra cilt tahrişini fark edebilir. Akut komplikasyonların en ciddisi, genellikle boya inceltici ve parfüm üretiminde kullanılan bir madde olan metilbenzene maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan solunum problemleridir.

 

İşverenler ve işçiler, yaşam ve sağlık açısından hemen tehlikeli ortamlara maruz kalmamak için özellikle dikkatli olmalıdır. IDLH atmosferleri, geri dönüşü olmayan olumsuz sağlık etkilerine neden olur ve bireyin tehlikeli atmosferden kaçma kabiliyetine müdahale ederek, yaşam için anında bir tehdit oluşturur. IDLH, oksijen konsantrasyonu seviyeleri %14'ün altına düştüğünde veya oksijen konsantrasyonu normal olduğunda ancak toksik bir maddenin konsantrasyon seviyeleri IDLH'ye maruz kalma sınırını aştığında ortaya çıkar.

 

Tehlike Koruması

İşçileri kronik akut hastalıklarından ve IDLH atmosferlerine maruz kalmaktan korumak için işverenler mühendislik kontrolleri, idari kontroller ve kişisel koruyucu ekipman (KKD) yoluyla solunum koruması sağlamalıdır.

 

Mühendislik kontrollerini yönetmenin bazı yolları, havalandırma sistemlerinin kurulmasını ve çalışanların tehlikeli hava niteliklerine maruz kalmasını önlemek için operasyonların kapatılmasını veya sınırlandırılmasını içerir. İdari kontroller, çalışanları tehlikeli alanlardan uzak tutmak için işaretler kullanmayı, çalışma prosedürlerini değiştirmeyi veya çalışanları daha güvenli bir şekilde çalışmaları için eğitmeyi içerir.

 

İşçileri tehlikeli ortamlardan korumak için mühendislik ve idari kontroller yeterli değilse, işverenler kişisel koruyucu ekipman olarak solunum cihazları sağlamalıdır.

 

Ortam havasını filtreleyen “hava temizleyici solunum cihazları” ve kirlenmemiş bir kaynaktan temiz, solunabilir hava sağlayan “hava sağlayan solunum cihazları” olmak üzere iki temel solunum cihazı türü vardır. Hava sağlayan solunum cihazları, havayı temizleyen solunum cihazlarına göre daha yüksek düzeyde koruma sağlar.

 

Spesifik Solunum Cihazları Türleri

 

Toz maskesi solunum cihazı: Kullanıcı nefes aldığında toz, sis ve duman gibi parçacıkları yakalamak için tasarlanmıştır.

 

Yarım yüz maskesi: Yalnızca ağzı ve burnu kaplayan ve kullanıcı nefes aldığında kirleticileri filtreleyen havayı temizleyen solunum cihazı.

 

Tam yüz maskesi: Burun, ağız, gözler ve yüzü kaplayan havayı temizleyen solunum cihazı ve özellikle göz tahrişine neden olabilecek hava kirleticilerinin bulunduğu koşullarda kullanışlıdır.

 

Pozitif Basınçlı, Hava Arındırıcı Solunum Maskesi (PAPR): Ortam havasını bir filtre kartuşuna çekmek için portatif, pille çalışan bir fan kullanan ve ardından filtrelenmiş havayı solunum cihazının yüz parçasına iten solunum cihazı.

 

Hava tedarik eden respiratör: Beslenmiş hava respiratörleri (SAR'lar) olarak da bilinen bu respiratörler, respiratörün yüz parçasına bağlı bir hortum aracılığıyla sağlanan bağımsız bir solunum kalitesinde hava kaynağı kullanır.

 

İşverenler, bir iş için doğru solunum koruyucu ve cihazını seçme sürecinden geçerken, havadaki kirleticilerin konsantrasyonlarını, ilgili mesleki maruziyet sınırlarını, işin niteliğini, solunum tehlikesinin yapısını ve solunum tehlikesinin uzunluğunu göz önünde bulundurarak çalışanların solunum koruyucuları kullanacağı süreyi öngörmelidir. İşverenler ayrıca her bir solunum tipinin fiziksel özelliklerini, işlevsel yeteneklerini ve sınırlamalarını not etmeli ve solunum cihazının her çalışana doğru şekilde oturduğundan emin olmalıdır.

 

Solunum koruyucularımıza bakmak için tıklayın.