Diğer Haberler
İlaç Endüstrisinde Sağlık ve Güvenliğin Korunması
İlaç Endüstrisinde Sağlık ve Güvenliğin Korunması

Sağlık ve güvenlik, ilaç endüstrisinde işgücü sürdürülebilirliğinin ve gelişmiş üretkenliğin ayrılmaz bir bileşenidir. Eczacılar, sağlıkları için ciddi bir tehdit oluşturan kimyasal ve biyolojik tehlikelere sürekli olarak maruz kalmaktadır. Ayrıca, yeterli güvenlik standartlarının olmaması ve uyumsuzluk, işgücü üretkenliğini etkileyebilir ve uzun vadede iş devamlılığı üzerinde önemli etkileri olabilir.

 

Bu nedenle, tüm çalışanların bu tür düzenlemelere uymasını sağlarken optimal sağlık ve güvenlik uygulamalarına sahip olmak önemlidir. Burada tartışılan, ilaç endüstrisinde iyileştirilmiş sağlık ve güvenlik standartlarını korumaya yönelik ipuçlarıdır.

 

A. Risk Değerlendirmesi

 

Etkili risk değerlendirmesi, işyerindeki potansiyel tehlikelerin değerlendirilmesinin ve çalışanların güvenliğinin sağlanmasının temel taşıdır. İlaç endüstrisinde, kapsamlı bir sağlık ve güvenlik risk tahmininin yapılması yasal olarak zorunludur. Tehlikeleri ve kaynaklarını belirlemek için işyerini gözden geçirmeyi içerir. Tipik olarak, sağlık ve güvenlik risk değerlendirmesinde aşağıdaki adımlar yer alır:

 

 • Potansiyel riskleri keşfetmek ve kaza kayıt sayfalarını değerlendirmek için tesiste dolaşın
 • Tehlikeler belirlendikten sonra, hangi çalışanların bu tür tehditlere karşı en savunmasız olduğunu kontrol edin.
 • İşyeri tehlikelerinin nasıl yönetilebileceğini ve kontrol edilebileceğini belirleyin; Kesin bir eylem planı belirleyin – amaç, çalışanların sağlık ve güvenliğinin iyileştirilmesini sağlamak için tehlikeyi en aza indirmek veya ortadan kaldırmak olmalıdır
 • Sorunun tanımlandığını ve ilgilenildiğini göstermek için riskleri ve alınan önlemleri kaydedin
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için risk değerlendirme raporunu yıllık olarak gözden geçirin

 

B. Birincil Laboratuvar Güvenliğini Uygulama

 

İş güvenliği yönergelerine dayanarak, laboratuvarda sağlık ve güvenliği korumak için aşağıdaki temel adımlar atılabilir:

 

 • Özellikle çalışanlar kimyasal tehlikelere veya partiküllere maruz kaldığında sık sık temizlik yapın
 • Bakterilerin, virüslerin veya tehlikeli kimyasalların yayılmasını önlemek için ellerinizi düzenli ve uygun şekilde yıkayın
 • Laboratuvar içinde asla yemek yemeyin, sigara veya bir şey içmeyin.
 • Laboratuvar içinde tulum, gözlük, göz koruması, koruyucu kask, galoş, maske vb. uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasını zorunlu kılın.
 • Kapları uygun şekilde etiketleyin
 • Tüm ekipmanın düzgün çalıştığını ve kullanımının güvenli olduğunu düzenli olarak kontrol edin.
 • Saç yoluyla bulaşmayı önlemek için başlık veya kafa koruması takın
 • Koridorları temiz ve dezenfekte edilmiş tutun
 • Her gün risk değerlendirmeleri yapın

 

C. Yaralanmadan Arındırılmış Çalışma Ortamının Sağlanması

 

Herhangi bir ilaç şirketi için çalışanları en büyük varlıktır. Sağlık ve güvenliklerinin iyileştirilmesini sağlamak için “yaralanma içermeyen” bir ortamın uygulanması ve düzenlenmesi önemlidir. Kılavuzları belirleyin, harekete geçin ve yaralanmaları ve olayları ortadan kaldıran güvenlik önlemlerinin uygulanmasını düzenleyin. Buradaki önemli adımlardan bazıları şunlardır:

 

 • Yaralanma ve olaysız bir kültürü aşılama taahhüdünüzü gözle görülür şekilde gösterin ve ilham verin
 • Çalışanları hem kendi güvenliklerinden hem de çevrelerindekilerin güvenliğinden sorumlu oldukları konusunda eğitin
 • Kabul edilebilir bir sınıra kadar her türlü tehlikeyi tanımlamaya, kontrol etmeye ve ortadan kaldırmaya yardımcı olan etkin yönetimi uygulamak
 • Etkili soruşturma ve ileriye dönük strateji geliştirme yoluyla olayların ve yaralanmaların tekrarını önlemek için uygun önlemleri alın
 • Tüm farmasötik binalarınız, ofisleriniz ve laboratuvarlarınız genelinde kurumsal güvenlik standartlarını uygulayın ve düzenleyin
 • İyileştirme fırsatlarını keşfetmek için uygun olan her yerde yaralanmasız anket yapın

 

D. Kimyasalların İşlenmesinde Sağlık ve Güvenlik Standartları

 

Tehlikeli kimyasalların taşınması ve işlenmesi tehlikeli olabilir. Eğitimsiz personel tarafından uygun olmayan şekilde yapılırsa kimyasal salınımlara, patlamalara ve yangına neden olabilir. Riski en aza indirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak için "makul olarak uygulanabilir olduğu sürece" yapılmalıdır. Kimyasalların sınıflandırılmasının kullanılması, tehlikeli kimyasalları ele almanın ve ilgili riskleri azaltmanın etkili bir yolu olabilir.

 

Kimyasalların sınıflandırılması, kimyasalların nasıl zararlı etkileri olabileceğini belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca, afetlerden veya sağlık risklerinden kaçınmak için kimyasalların nasıl doğru bir şekilde etiketlenmesi ve yasal olarak uyumlu bir şekilde ele alınması gerektiğini de belirtir. Yüksek sıcaklık, yüksek basınç veya oksidasyon genellikle kimyasalların patlamasına veya salınmasına neden olur. İlaç şirketleri, oksidasyon iş ölçeğini düşürerek ve doğru yanıcı limitleri anlayarak riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

 

Acil durum ortamları kurmak, kimyasallar doğrudan kullanıcıyla temas ettiğinde ele almanın etkili bir yoludur. Sağlık tehlikelerini önlemek için kimyasalın kişisel koruyucu ekipman üzerinden ve deriden yıkanmasına yardımcı olabilir. Büyük hasar riskini en aza indirmek için tesis içine yüz yıkama istasyonları kurmayı düşünün.

 

Çözüm

 

İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması işverenin sorumluluğundadır. Optimal uygulamalara sahip olmak ve tüm çalışanların bunlara bağlı kalmasını sağlamak, işyerinde sağlık ve güvenlik standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

 

Kişisel koruyucu ekipman ve daha fazlası için galerimize göz atın.