Diğer Haberler
Kimyasal Sıvı Tehlikesine Karşı İş Güvenliği Çerçevesinde Korunma Yolları
Kimyasal Sıvı Tehlikesine Karşı İş Güvenliği Çerçevesinde Korunma Yolları

Zehirli maddeler, vücuda girmesi halinde kişiye ciddi zararlar verebilecek maddelerdir. bu yazı, güvenli kullanım ve depolama uygulamaları ve toksik maddelerle nasıl güvenli bir şekilde çalışılacağı konusunda rehberlik sağlar.

Bireylerin kimyasal malzemelerin kullanıldığı işyerleri için uygun güvenli kullanım ve çalışma prosedürleri çok önemlidir. Zehirli kimyasallar gibi tehlikeli maddelerle çalışan kişilerin potansiyel tehlikeler konusunda uygun şekilde eğitilmesi zaruridir. Unutmayın, bir kişi herhangi bir zamanda, emin değilse veya toksik bir maddeyle çalışmakla ilgili soruları olursa, daima amiriyle konuşmalıdır.

Atık zehirli malzeme uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Herhangi bir tehlikeli atığın dikkatsizce imha edilmesi, beklenmedik tehlikeli maddelerle başa çıkmak için eğitilmemiş veya donatılmamış birçok kişi için potansiyel bir risk oluşturur. Dikkatsizce imha edilmesi de çevreye önemli zararlar verebilir.

 

Mutlaka uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir

Havalandırma, çevreleme ve çalışma uygulamaları gibi kontrol önlemleri, çalışanları korumak için tercih edilen yöntemlerin örnekleridir. Bu önlemler uygulanabilir değilse veya uygun işçi korumasını sağlayamıyorsa, kişisel koruyucu ekipman gerekebilir.

 

Kimyasal malzemelerin cilt temasından kaçının

Cildinizle temas ettiğinde bazı kimyasal maddeler zararlı olabilir. Bu durumlarda, ciltle temas riskine bağlı olarak eldiven, önlük, iş botu, iş ayakkabısı, koruyucu başlık veya diğer giysiler gibi koruyucu ekipmanların kullanılması gerekebilir. Kimyasalın nüfuz etmesine veya hasarına dirençli malzemelerden yapılmış giysiler seçin.

 

Gözleri ve yüzü zehirli maddelerden korumak

Kimyasal maddelerle çalışırken göz koruması önemlidir. En uygun türün seçimi, malzemenin nasıl kullanıldığı, fiziksel özellikler ve potansiyel sağlık etkilerini göz önüne almak hayati önem taşır. Bazı durumlarda, yüzü kimyasal sıvı sıçramalarından korumak için bir yüz siperi (emniyet gözlükleri) takmak gerekebilir.

 

Zehirli tozları ve buharları solumaktan kaçının

Solunum korumasının doğru seçimi ve takılması oldukça karmaşık olabilir ve bir işyerinde her kullanıldığında, işçi güvenliğini sağlamak için dikkatle izlenmeli ve kontrol edilmelidir.

İşyerinde solunum koruması gerekliyse, bir solunum koruma programı geliştirilmeli, yazılmalı ve sürdürülmelidir.

Uygun solunum cihazı stilinin ve kartuşlarının dikkatli seçimi, herhangi bir solunum koruma programının önemli bir bileşenidir. Solunum ekipmanı uygun şekilde boyutlandırılmalı ve kullanıcı ekipmanı nasıl yerleştirip test edeceğini, temizleyeceğini, bakımını nasıl yapacağını ve saklayacağını bilmelidir.

 

Acil bir durumda ne yapmalıyım?

Acil bir durumda ne yapılacağını anlamanın zamanı, bu gerçekleşmeden öncedir. Yangın, sızıntı veya dökülme gibi acil durumlarla hızlı ve güvenli bir şekilde başa çıkmaya hazır olun.

Toksik bir maddeyle ilgili acil bir durumda:

 • Sızıntıları, dökülmeleri veya havalandırma arızalarını derhal bildirin.
 • Sorunu çözmek için eğitim almadıysanız veya açıkça kontrolünüz dışındaysa, etkilenen bölgeyi derhal boşaltın.
 • Bölgedeki diğer insanları acil durum konusunda uyarın; acil servis çağırın.
 • Sorunu, çalıştığınız yerde acil durumlarla ilgilenmekten sorumlu kişilere bildirin.
 • Toksik maddeye maruz kaldıysanız ilk yardım alın.

 

Kimyasal maddelerle ilgili temel güvenlik prosedürleri nelerdir?

Bu temel güvenlik uygulamaların izlenmesi, sizi kimyasal materyallerin tehlikelerinden korumaya yardımcı olacaktır:

 • Hangi malzemelerle çalıştığınızın ve zehirli malzemeler olduğunu bilmeniz büyük önem taşır. Ek olarak, çalışmanızda kullanılan malzemelerin tüm tehlikelerinin farkında olun.
 • Çalıştığınız tüm malzemeler için iş güvenliği yönetmeliklerini okuyun. Bu malzemeleri (iş ayakkabıları, iş kıyafeti/elbisesi, ikaz yeleği, koruyucu başlık vb. )nasıl güvenli bir şekilde kullanacağınızı bilin ve kendinizi ve iş arkadaşlarınızı nasıl koruyabileceğinizi öğrenin.
 • İşvereninizin belirttiği iş uygulamalarını takip edin. İşvereniniz, çalışma sahanızda bu malzemelerle nasıl güvenli bir şekilde çalışılacağı konusunda özel eğitim vermelidir.
 • Mühendislik kontrollerinin (örn. havalandırma) çalıştığından emin olun. Malzemenin (toz, sis, buhar, gaz) işyerine salınmasını önlemek için kapalı taşıma sistemleri gerekli olabilir.
 • Havalandırma arızalarını, sızıntıları veya dökülmeleri derhal amirinize bildirin.
 • Kimyasal malzemeleri iyi havalandırılmış alanlarda yanıcı ve diğer uyumsuz malzemelerden uzakta saklayın ve kullanın.
 • İşvereninizin iş için belirlediği uygun kişisel koruyucu ekipmanları (iş ayakkabısı, koruyucu başlık, iş kıyafeti/elbisesi) giyin. Bu ekipman, solunum koruması, gözlükler, yüz siperi ve işlenen kimyasallara karşı koruma sağlayan malzemelerden yapılmış önlük ve eldivenler gibi kimyasal koruyucu kıyafetleri içerebilir.
 • Aşırı maruz kalmanın tipik semptomlarının ve uygun ilk yardım prosedürlerinin farkında olun. Herhangi bir hastalık belirtisini derhal amirinize bildirin.
 • Kullanılmadığı zaman kapları kapalı tutun.
 • Çalışma alanında yalnızca mümkün olan en küçük miktarları (bir günlük tedarikten fazla olmamak üzere) tutun.
 • Kirlenmiş veya kullanılmamış toksikleri orijinal kabına geri koymayın.
 • İyi bir temizlik, kişisel temizlik ve uygun ekipman bakımı uygulayın.
 • Zehirli atıkları güvenli bir şekilde taşıyın ve bertaraf edin.
 • Çalıştığınız toksik maddelerle ilgili acil durumlarla (yangınlar, dökülmeler, kişisel yaralanmalar) nasıl başa çıkacağınızı öğrenin.
 • İşiniz için geçerli olan sağlık ve güvenlik kurallarına uyun.

 

İş güvenliğinizi sağlamak ve çalışanlarınızı olası risklerden korumak için iş kıyafetlerimize göz atın!