Diğer Haberler
Güvenlik Sahası İçin Güvenli İş Prosedürleri
Güvenlik Sahası İçin Güvenli İş Prosedürleri

Bir politika, işle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları önlemek konusunda insanların güvenliği konusunda ciddi olduğunuzu gösterir.

Küçük bir işletme yönetseniz ve yalnızca bir avuç işçi çalıştırsanız bile, herkesin sağlık ve güvenlikle neyin gerekli olduğunu bildiğini varsayamazsınız.

Ayrıca, asla güvenliğin 'sağduyu' olduğunu varsaymamalısınız - yalnızca 'sağduyuya' dayanan bir iş yeri muhtemelen güvensiz olacaktır.

Politikanız herkesin sorumluluklarını belirtmeli ve herkesin uymasını beklediğiniz kuralları ve standartları belirlemelidir. Bu, bir iş veya taahhütte bulunan bir kişi olarak güvenlikten sorumlu olmasına rağmen, diğer herkesin de sorumlu olduğu mesajını güçlendirir.


Şirket Politikaları

Şirketler, önemli tehlikeleri ele almak veya şirket için diğer önemli riskleri/yükümlülükleri ortaya çıkarabilecek durumlarla başa çıkmak için güvenli çalışma uygulamaları/güvenli iş prosedürleri oluşturmalıdır. Firmanızın tehlikeleri kontrol etme yaklaşımını yansıtmalıdırlar.

Bazı düzenlemeler, işverenlerin belirli faaliyetler/koşullar için yazılı prosedürlere/talimatlara sahip olmasını gerektirir. Uygulama/prosedür sayısı ve ayrıntı derecesi, şirketinizin gerçekleştirdiği iş faaliyetlerinin çeşitliliğine bağlı olacaktır. Güvenli çalışma uygulamalarının geliştirilmesinde yönetim ve denetimin yer alması ve bu uygulamaları izlemesi muhtemel işçiler için yeterli eğitim sağlamaları önemlidir.

Güvenli iş prosedürleri

Güvenli iş prosedürleri, bir işçiye bir görevde baştan sona kronolojik bir sırayla güvenlik sahasında rehberlik eden bir dizi özel adımdır. Güvenli iş prosedürleri, potansiyel maruziyeti en aza indirerek riski azaltmak için tasarlanmıştır.

Güvenli iş prosedürleri genellikle bir kaza veya olay incelemesinin bir sonucu olarak veya güvenli bir çalışma uygulamasına ek olarak yönetim ve çalışanlar tarafından geliştirilir.

Güvenli çalışma prosedürleri şirketin saha çalışanları için "İşçi Oryantasyonu" programına dahil edilmelidir. Tüm çalışanlar, güvenli iş prosedürlerinin oluşturulduğunun, yürürlükte olduğunun, yazılı hale getirildiğinin ve bunlara uyulması gerektiğinin bilincinde olmalıdır.

Güvenli iş pratikleri

Güvenli iş uygulamaları genellikle bir görevin insanlara, ekipmana (iş ayakkabısı, iş kıyafeti, ikaz yeleği, maske, koruyucu başlık vb.), malzemelere, çevreye ve süreçlere karşı minimum risk ile nasıl gerçekleştirileceğini özetleyen yazılı yöntemlerdir.

Güvenli iş uygulamaları, bir iş güvenliği analizinin veya bir tehlike risk değerlendirmesinin tamamlanmasının bir sonucu olarak geliştirilmeli ve şirketin inşaat türü veya sektöründe en yaygın faaliyetleri yakından yansıtmalıdır.

Tüm güvenli çalışma uygulamaları, yapılan işin merkezinde tutulmalı ve işgücünün kolayca erişebileceği bir yerde olmalıdır. Bazı güvenli çalışma uygulamaları, bir sürecin her adımında kronolojik bir sırayla açıkça ortaya konan özel iş prosedürleri gerektirecektir.

Koruyucu Ekipmanların Önemi

Güvenlik, işçiler için önemli bir konudur. Her yıl, inşaat sektöründe sık sık kazalar meydana gelir ve çoğu zaman Kişisel Koruyucu Ekipmanların yokluğundan veya sağlanan ekipmanın giyilmemesinden kaynaklanır. Koruyucu ekipman, işçileri iş sırasında sağlık veya güvenlik risklerine karşı koruyacak ekipmandır. Amaç, mühendislik ve idari kontroller uygun olmadığında veya bu riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmek için etkili olmadığında çalışanların tehlikelere maruz kalmasını azaltmaktır. Bu tehlike riskleri, ıslak zeminlerden düşen enkaz ve aradaki her şey olabilir. Koruyucu başlık veya kasklar, göz koruması, yüksek görünürlüğe sahip giysiler (ikaz yeleği, iş kıyafeti), iş ayakkabıları, emniyet kemerleri ve bazen de solunum koruyucu ekipman gibi öğeleri içerir.

Sağlığınız ve güvenliğiniz bizim için önemlidir! Çalışanlarınızın koruyucu ekipmanlarını sağlayarak onları olası tehlikelere, risklere ve kazalara karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Daha fazlası için iş ayakkabısı, ikaz yeleği, iş kıyafeti gibi ürünlerimize göz atabilirsiniz.