Diğer Haberler
İşyeri Güvenliği Esası: Önemi, Faydaları ve Bunu Dahil Etmenin Yolları
İşyeri Güvenliği Esası: Önemi, Faydaları ve Bunu Dahil Etmenin Yolları

Yaralanmaların ve kazaların olmadığı bir çalışma ortamı çalışanları cezbeder. Çalışanlar böyle bir ortamda daha memnun ve üretkendir.

Hem çalışanlar hem de işverenler için güvenli bir çalışma ortamı şarttır. İşyerinde güvenliği sağlamak tüm çalışanların hakkıdır.

Bir şirketin büyüklüğünden bağımsız olarak işyeri güvenliği esastır. Büyük veya küçük tüm şirketlerin iş yerlerine güvenliği dahil etmesi gerekir.

İyi uygulanmış güvenlik önlemleri, çalışanları güvende tutar ve aynı zamanda endüstriyel ekipmanı korur. Çalışanlarını korumak ve onların güvenliğini sağlamak işverenlerin sorumluluğu ve görevidir.

 

İşyerinde Güvenlik İhtiyacı Nedir?

İnsan kayıplarının etkilerini ölçmek mümkün değildir. Çalışanlar, aileleri ve arkadaşları için de ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle işyeri güvenliği ve sağlığı önlemleri gereklidir. Hem işverenlerin hem de çalışanların refahı için gereklidirler. İşten sağ salim döneceğini bilen insanın sahip olduğu güven duygusu her şeyden daha önemlidir.

Her şirkette iş sağlığı ve güvenliği riskleri vardır. İşyeri güvenliğini etkileyen faktörler arasında güvenli olmayan çalışma koşulları, çevresel tehlikeler, madde kötüye kullanımı ve işyeri şiddeti yer alır.

Örneğin, bir BT şirketindeki çalışanların hatalı kablolar veya elektronik cihazlarla çalışması gerekebilir. Oysa bir inşaat şirketinde çalışanlar ağır ekipmanları çalıştırmanın tehlikelerine maruz kalabilir.

Bu risklerle mücadele etmek için işverenler, işyerlerinde güvenliği sağlayan ve destekleyen stratejiler oluşturmalıdır.

İşverenler ayrıca çalışanlarının güvenlik ve koruma açısından arzu edilen yönlerini de öğrenmelidir. Bu, ürün ve hizmetlerin üretkenliğini ve kalitesini artırmaya yardımcı olacaktır.

 

İşte güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının bazı faydaları:

  • Çalışma ortamı ne kadar güvenli olursa, o kadar üretken olur. Üretken çalışanlar tüm şirketler için bir varlıktır. Örneğin, üretken çalışanlar daha kısa sürede daha fazla çıktı üreterek operasyonel maliyetleri düşürür.
  • İşyeri güvenliği, hem çalışanların hem de işverenlerin sağlığını destekler. Daha iyi güvenlik, daha iyi sağlık demektir. Daha sağlıklı çalışanlar görevleri daha verimli bir şekilde yapar ve genel olarak daha mutlu olurlar.
  • Güvenli bir çalışma ortamında çok az kaza olur. Bu, güvenlik araştırmaları için daha az aksama süresi sağlar ve işçinin tazminat maliyetlerini azaltır. Bu aynı zamanda çalışanların yaralanmalardan kurtulması için gereken süreyi de azaltır.
  • Endüstriyel ekipmanın hasar görmesi, değiştirme ve onarım için maliyet yaratır. İşyeri yaralanmalarından ve endüstriyel ekipmanın zarar görmesinden kaçınmak, daha az masrafa neden olacak ve karı artıracaktır.
  • İşverenler çalışanlarının güvenliği konusunda endişeleniyorsa, çalışanlar genel olarak daha kendinden emin ve rahattır. Ayrıca, devamsızlık oranları düşer ve çalışanlar görevlerini yapmaya daha fazla odaklanır.

 

Güvenli Bir Çalışma Ortamı Oluşturmanın Yolları

Farkında Olmak ve İşyeri Tehlikelerini Belirlemek

Bu, güvenli bir çalışma ortamı yaratmanın ilk adımıdır. İşverenlerin öncelikle işyeri tehlikelerini ve güvenlik sorunlarını belirlemesi gerekir. Daha sonra bunları uygun şekilde ele almak için önlemler almalıdırlar.

İşyeri güvenliği tehlikeleri arasında mekanik sorunlar, tehlikeli kimyasallar, tehlikeli elektrikli ekipman vb. yer alabilir.

İşyerinde makine çalıştırılırken herhangi bir zamanda mekanik sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca ağır ekipmanlarla çalışmak çok risklidir ve kazalara neden olabilir.

Çalışanların kimyasallarla çalışması gerekiyorsa çok dikkatli olmaları gerekir. Tehlikeli kimyasallar çalışanları yakabilir veya zehirleyebilir. Onları solumak veya yutmak ölüme bile neden olabilir.

Ayrıca elektronik ekipmanlarla çalışmanın da riskleri olabilir. Arızalı elektrikli ekipman, çalışanları elektrik çarparak ciddi sorunlara neden olabilir.

Çalışanlar, ekipman türlerinin farkında olmalı ve işyerlerindeki tehlikeleri bilmelidir. Bu, bu tür tehlikelerden ve talihsiz durumlardan uzak durmalarını sağlar. Ayrıca işverenler, çalışanları makine ve teçhizatın uygun şekilde çalıştırılması konusunda eğitmelidir.

 

İşyeri Güvenliği Programlarının Uygulanması

Bir güvenlik programı oluşturmanın ilk adımı, tüm çalışanların işyeri güvenliğini taahhüt etmesini sağlamaktır. Bunu yapmanın bir yolu, işyeri güvenliğini şirketin misyon beyanına dahil etmektir. Güvenlik politikalarını uygulamak her çalışanın görevi olmalıdır.

İşverenler, işyerindeki tüm kazaları araştırmalıdır. Çalışanları tüm güvenlik prosedürlerini takip etmeye teşvik etmelidirler.

Ayrıca işverenler, bunlara uymamanın tehlikelerini yazılı olarak açıkça belirtmelidir. Bu, hata olasılığını azaltır.

 

Çalışanlara Uygun Güvenlik Eğitimi Vermek

Eğitim, çalışanları kazalardan korumak için her şirketin güvenlik programının önemli bir parçasıdır. Araştırmalar, yeni çalışanların iş kazası riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu daha büyük riske neden olan, işyeri tehlikeleri ve uygun çalışma teknikleri hakkında bilgi eksikliğidir.

İşverenler, işyeri kazalarını azaltmak için çalışanlara gerekli eğitimi vermelidir. Çalışanlar, tüm ekipman ve makineleri güvenli ve yeterli şekilde çalıştırmalıdır.

Örneğin, işverenler, ağır makinelerin işleyişini çalışanlara yeterince öğretmelidir. Bu tür ekipmanları yalnızca eğitimli veya sertifikalı çalışanlar çalıştırmalıdır. Bu nedenle çalışanlara uzmanlar tarafından güvenlik eğitimi verilmesi esastır.

 

Koruyucu Güvenlik Ekipmanı Kullanmak

İşyerinde yaralanmalara neden olan tehlikelere maruz kalmayı en aza indirmek için giyilen ekipmanların kullanımı önemlidir. Bunu yapmamak yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir.

Çalışanlar kimyasallar, makineler, elektronikler ve diğer potansiyel iş tehlikeleri ile çalışmak zorunda kalabilir. İşverenler, bu tür çalışanlara kişisel koruyucu ekipman sağlamalıdır.

Koruyucu güvenlik ekipmanı güvenli bir şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve rahatça oturmalıdır. Koruyucu güvenlik ekipmanı örnekleri eldivenler, koruyucu gözlükler, giysiler, kulak tıkaçları, baretler vb.

 

Güvenli Olmayan Çalışma Koşullarının Bildirilmesi

Çalışanlar, herhangi bir güvenlik tehlikesini veya iş riskini yönetime bildirmelidir. İşverenler, çalışanları için güvenli çalışma ortamları sağlamakla yasal olarak yükümlüdür. İşyeri güvenliği tehlikelerine son vermeli ve işyerinde güvenliği teşvik etmelidirler.

 

Doğru Duruş Uygulaması

Kötü duruş, sırt ağrısının ana nedenlerinden biridir. Yaralanma riskini azaltmak için iyi ve doğru duruş uygulamak zorunludur.

Örneğin uzun saatler oturmanız gerekiyorsa özel tasarım sandalyeler kullanın. Ayrıca daima dik oturun.

 

İşyeri Stresini Azaltma

İşyeri stresi, kaygı, depresyon vb. birçok sağlık sorununa neden olabilir.

İş güvensizliği, işyerinde zorbalık, yüksek iş yükü vb. iş yerinde strese neden olur.

İşyeri stresiyle nasıl mücadele edeceğinizi ve olumsuz etkilerinden nasıl kaçınacağınızı öğrenin. İşyeri stresinin işyeri verimliliği ve çalışan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabilir.

 

Düzenli Molaları Teşvik Etmek

İşverenler, çalışanları düzenli molalar vermeye teşvik etmelidir. Sık sık mola vermek yorgunluk ve bitkinliği önleyecektir. Bu, yaralanmaları veya hastalıkları daha da önleyecektir. Molalar, çalışanların taze ve odaklanmış kalmasına yardımcı olur.

 

Ayık ve Uyanık Kalmak

İşyeri ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri madde bağımlılığıdır. Madde bağımlılığı, tüm endüstriyel işyeri ölümlerinin yaklaşık %40'ına neden olmaktadır.

Alkol veya uyuşturucu etkisi altındaki kişiler daha az uyanıktır. Karar verme yetenekleri, koordinasyonları, konsantrasyonları ve motor kontrolleri tehlikeye girer. Bu, işyerinde yaralanma ve ölüm riskleri yaratır.

 

Acil Durumlarda Çıkışlara Kolay Erişim

Acil bir durum varsa, acil çıkışlara kolay erişimin olması önemlidir. Acil çıkışlara kolay erişim, yaralanmaları ve kayıpları azaltacaktır.

Ayrıca, acil durumlarda ekipmanı kapatmanın hızlı yollarına sahip olmak önemlidir.

 

Mekanik Yardımcıları Kullanma

Endüstriyel bir iş, çalışanların ağır ekipmanlarla çalışmasına ihtiyaç duyabilir. Ağır nesneleri kaldırmaya ve hareket ettirmeye çalışırken birçok yaralanma riski vardır. Çalışanlar manuel olarak kaldırmak yerine konveyör bant, forklift veya el arabası kullanabilir.

 

Alt çizgi

Güvenli bir çalışma ortamı, dünyanın her yerindeki iyi şirketlerin bir özelliğidir. Tüm çalışanlar, güvenliklerinin ve korunmalarının güvencesini ister.

İş yeri güvenliği kritik bir konudur. İşverenler, çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamalıdır.

Yönetim sistemleri ve işletme sahipleri, işyeri güvenliğini teşvik etmekten sorumludur. İşverenler, çalışanları güvenli uygulamaları benimsemeye ve güvenlik ekipmanı kullanmaya teşvik etmelidir. Güvenlik politikalarını ve güvenlik programlarını teşvik etmelidirler.

Ayrıca, çalışanlar tehlikeli makineleri çalıştırmanın risklerinin farkında olmalıdır.