Diğer Haberler
Kişisel Koruyucu Ekipman Satın Almadan Önce Yapmanız Gerekenler
Kişisel Koruyucu Ekipman Satın Almadan Önce Yapmanız Gerekenler

Kişisel Koruyucu Donanım veya KKD, özellikle kimyasalların ve dumanların bulunduğu, güneş ışığına doğrudan maruz kalma, yükseklik, sınırlı görüş, güçlü veya sürekli gürültü ve düşen nesneler gibi tehlikeli çalışma alanlarında bir zorunluluktur.

 

Ancak, KKD satın almak son çare, geçici önlem veya yedek olarak ele alınmalıdır. Bunun nedeni, öncelik ve odaklanmanın hala iş yeri tehlikelerini ortadan kaldırmaya (ilk etapta siteyi güvenli hale getirmek) olması gerektiğidir. Bu, KKD'nin artık gereksiz olduğu anlamına mı geliyor? Pratik cevap, KKD'nin diğer güvenlik kontrol önlemleriyle birlikte kullanıldığında en iyi şekilde çalıştığıdır.

 

Neden KKD tek başına yeterli değil

 

KKD'nin amacı, çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik riski daha da azaltmaktır. Baretler, gözlükler, yüz maskeleri, solunum cihazları, kulak tıkaçları, eldivenler, yüksek görünürlüklü giysiler, güvenlik ayakkabıları ve botları, güvenlik kemerleri ve güneş kremi fiilen işçileri korumak için (ve şantiyeyi daha güvenli bir iş yeri haline getirmek için) kullanılıyor. Bu, bölgedeki tehlikelerin hala orada olduğu anlamına gelir. Aradaki fark, KKD ile çalışanların bu tehlikelerden "korunması"dır.

 

Örneğin, yükseltilmiş şantiyeler (örneğin şantiyeler, iletim kulelerinde çalışma) kendi içlerinde doğal risklere sahiptir. Kullandığımız emniyet kemerleri ne kadar sağlam ve kaliteli olursa olsun düşme riski her zaman mevcuttur. İyi olan şey, risklerin en aza indirilmesi ve buna ek olarak, işçiler ellerindeki göreve daha iyi odaklanabilmeleridir (düşme konusunda daha az endişe sağlar).

 

Ancak, KKD'ye büyük ölçüde güvendiğimizde sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Yeterli iş eğitiminin ve ilk etapta tehlikeleri ortadan kaldırmanın hala yerini alacak bir şey yok. Yüksek şantiyelerde çalışmakla ilgili yukarıdaki örneğimizde, emniyet kemerlerini kullanmak yeterli değildir. Yapılacak en iyi şey ve yapılacak ilk adım, tehlikeleri ortadan kaldırmak veya tehlikeler varken işi ertelemektir (örneğin, çok rüzgarlıysa veya hava aşırıya kaçıyorsa işi durdurmak).

 

Kimya fabrikalarında da benzer bir durum var. Hiçbir tür gözlük, yüz maskesi ve koruyucu giysi, çalışanları büyük kimyasal sızıntılardan, yangınlardan ve patlamalardan yeterince koruyamaz. Olası patlama alanlarını (örneğin reaksiyon kapları, patlayıcı depolama alanları) izole ederek bu acil durumların oluşmasını önlemek veya potansiyel etkilerini en aza indirmek en iyisidir.

 

Ayrıca, bu acil durumlar meydana geldiğinde, komite toplantıları ve ofis kararları için zaman yoktur. Tehlikeler hızla yayılıp daha da kötüleşebileceğinden, doğru ve gerçek zamanlı kararlar mümkün olan en düşük organizasyon düzeyinde alınmalıdır. Kimyasal sızıntıların ve acil durumların ani ve büyük potansiyel etkisi nedeniyle, ilk etapta bu oluşumları önlemeye başvurmak en iyisidir.

 

İş kazaları çalışanları anında etkiler (kafa, göz, cilt ve vücudun diğer kısımlarına anında zarar verir). Peki ya buhar ve gürültü gibi sinsi tehlikeler? Yine, KKD kullanmak çalışanları bu sinsi tehlikelerden korumak için yeterli değildir. Kapalı alanlar, buharların yoğunlaşmasına neden olur ve çalışanlar yüz maskeleri veya solunum koruyucu takmalarına rağmen tehlikeli miktarlarda soluyabilir. İnşaat faaliyetlerinin ve yoğun trafiğin olduğu alanlar gibi gürültü seviyesinin yüksek olduğu şantiyelerde de benzer bir durum söz konusudur. İşçiler kendilerini gürültüden korumak için kulak tıkaçları takabilseler de, güçlü ve sık titreşimler yine de sağlıklarını etkileyebilir.

 

Ayrıca sitenin çevresindeki diğer personeli de dikkate almalıyız. Örneğin, çoğu personel doğrudan beko veya kırıcıyı çalıştırmayacak olsa da, yine de gürültüyü duyabilir ve hissedebilirler. Alanda 85 desibelin üzerinde (yaklaşık olarak yoğun trafiğin olduğu bölgelerdeki ses şiddeti) ses seviyesi varsa, işitme kaybı oluşmaya başlar. Maruz kalma çok uzun ve sık ise daha da kötüleşir (muhtemel işitme kaybı noktasına kadar). İşitme hasarının yanı sıra sürekli ve aşırı gürültüye maruz kalmak da baş ağrısına, yüksek tansiyona, yorgunluğa, sinirliliğe ve sindirim bozukluklarına neden olabilir.

 

KKD satın almadan önce yapılması gerekenler

 

KKD ile ilgili olan şey, isteğe bağlı görünmesi ve büyük ölçüde insan davranışına ve denetimine bağlı olmasıdır. Herhangi bir zamanda bir işçinin baret veya gözlük takmayı unutması mümkündür. Ayrıca, en yüksek kalitede KKD giyilmesine rağmen riskler ve tehlikeler her zaman orada olacaktır, ve felaket durumunda, gözlükler, yüz maskeleri, baretler ve koruyucu giysiler dahil tüm KKD'ler insan hayatını kurtarmak için yeterli olmayacaktır.

 

Sonuç olarak, iş yerindeki tehlikeleri belirleyip ortadan kaldırmak veya en aza indirmek ilk adım olmalıdır. KKD kullanımı bir yedek veya son çare olarak düşünülmelidir. Bu, KKD'yi attığınız veya unuttuğunuz anlamına gelmez. Bunun anlamı, önce işyeri ve işin doğası hakkında düşünmemiz (ve ardından tehlikeleri belirleyip ortadan kaldırmamız) gerektiğidir. Bu şekilde felaketleri önlüyoruz ve kazaların meydana gelmesi durumunda etkiler minimum olacak (ve KKD ile birlikte etkiler ve tehlikeler daha da azalacaktır).

 

Kişisel koruyucu ekipmanların işçi sağlığı ve güvenliğinin korunmasında hala yeri vardır, bu nedenle birçok müşterimiz (küçük işletmeler ve çok uluslu şirketler) gereksinimleri için Beta İş Güvenliği Şirketi olarak bizimle iletişime geçmektedir. Önceliğinizin çalışanları korumak ve onların görevlerine odaklanmalarını sağlamak olduğunu anlıyoruz, bu nedenle müşterilerimize yalnızca en yüksek kalitede KKD sağlayarak aynı taahhüdü paylaşıyoruz. Daha fazla bilgi için bugün bize ulaşın.