Diğer Haberler
Ekipman kullanırken çalışan güvenliğini sağlayın
Ekipman kullanırken çalışan güvenliğini sağlayın

İşverenler, işyerindeki ekipmanla ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Potansiyel riskleri değerlendirin ve bunlardan kaçınmak için adımlar atın.

 

1. Genel Bakış

 

Tüm işletmeler, kaza veya sağlığa zarar verme riskini azaltmak, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için ekipmanlarının doğru şekilde kullanıldığından ve bakımının yapıldığından emin olmalıdır. Sağlık ve güvenlik yasasına göre, işverenlerin çalışanlara yönelik riskleri en aza indirme görevi vardır.

 

Bu kılavuz, işyeri ekipmanı kullanma risklerinin nasıl değerlendirileceğini ve azaltılacağını açıklar. Yaralanmayı önlemek için uygulamanız gereken önlemleri, gerekli bakımı ve ekipmanın atılmasını kapsayan kuralları kapsar.

 

2. Makine, ekipman ve aletlerin güvenli kullanımı

 

İşverenlerin, iş amacıyla tedarik edilen ve kullanılan tüm ekipmanın güvenli olmasını ve çalışan sağlığı için uzun vadeli bir tehlike veya risk oluşturmamasını yasal olarak sağlaması gerekir.

 

İşverenlerin ayrıca ekipmanı kullananların, ekipmanı güvenli bir şekilde kullanmak için yeterli bilgi ve eğitime sahip olmalarını sağlamaları gerekmektedir.

 

3. El aletlerini güvenle kullanın

 

Elde tutulan bir alet kullanan herkes yaralanma riski altında olabilir. Mümkün olduğunca koruyucular kullanın ve örneğin maskeler, kulak koruyucular, el koruması ve eldivenler gibi koruyucu iş giysileri sağlayın. İş operasyonları sırasında aletlerin kullanımını ve kullanılmadığı zamanlarda saklanmasını organize edin.

 

4. Eski ekipmanla uğraşmak

 

Eski ekipmanla uğraşırken, bunların güvenli ve uygun şekilde kullanıldığından, depolandığından, nakledildiğinden ve kurtarıldığından veya atıldığından emin olmalısınız. Bu, atıkların bakımı görevi olarak bilinir.

 

Ekipman, katot ışın tüpleri veya ozon tüketen maddeler gibi tehlikeli bileşenler içeriyorsa, tehlikeli atık mevzuatına ilişkin ek gerekliliklere uymanız gerekecektir.

 

5. Kendinizi ve çalışanlarınızı koruyun

 

Birçok roldeki işçiler, iş yerinde özel koruyucu ekipmana ihtiyaç duyabilir. İşverenler yasal olarak gerektiğinde bu tür ekipmanları çalışanlarına sağlamakla yükümlüdür.

 

İşletmenizin kişisel koruyucu donanıma (KKD) ihtiyacı var mı?

 

Sağlık ve güvenlikleri başka türlü yeterince korunamıyorsa, işçiler KKD ve iş giysisi kullanmalıdır.

 

KKD'nin gerekli olduğu durumlarda, işverenler bunu çalışanlara ücretsiz olarak sağlamalıdır. Serbest meslek sahibi kişilerin de bunu kendileri için almaları gerekmektedir.

 

KKD'ye ihtiyacım var mı?

 

Koruyucu ekipmanın etkinliği, kötü bir şekilde giyilmesi veya kullanılması nedeniyle kolaylıkla tehlikeye atılabileceğinden, son çare olarak görülmelidir. Bunun yerine riski en aza indirmek için süreçlerin farklı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini inceleyin.

 

Ekipman satın almadan önce, neye ihtiyaç duyulduğunu ve ayrı parçaların uyumlu olup olmadığını dikkatlice değerlendirin. Örneğin, koruyucu gözlükler bir solunum cihazının tam olarak oturmasını zorlaştırır mı?

 

Ayrıca tüm KKD'lerin belirlenmiş standartları karşıladığından emin olmalısınız.

 

Belirli sektörlerdeki işletmeler, KKD mevzuatını geçersiz kılan düzenlemeler kapsamında koruyucu ekipman sağlamakla yükümlüdür.

 

Doğru kişisel koruyucu ekipmanı satın alın

 

  • Baş/kafa koruması - çarpma, tırmanma veya baretler, şapkalar veya saç fileleri. Gürültü seviyelerine veya 85 desibel veya daha fazlasına veya çalışanın koruma talep etmesi halinde 80 ile 85 arasında olan tüm çalışanlara işitme koruması sağlamalısınız.
  • Gözler için koruma - koruyucu gözlükler, göz koruyucusu ve yüz siperlikleri.
  • Ayaklar için koruma - güvenlik botları veya iş ayakkabıları (çelik burunlu)
  • Kollar ve eller için koruma - eldivenler, manşetler, pazıbentler veya dirsek koruyucuları.
  • Vücut için koruma - tulumlar, kazan takımları, yüksek görünürlüklü giysiler, tozluklar.

 

Çalışma ortamı

 

İşyerindeki genel koşulların da sağlık ve güvenlik üzerinde etkisi vardır.

 

Şunları değerlendirmeniz gerekir:

 

  • Gürültü seviyeleri - ekipman, kullanıcının dikkatini dağıtacak kadar gürültülü olmamalıdır. Daha sessiz ekipman kullanamıyorsanız, ses yalıtımı yapmayı veya ekipmanı taşımayı düşünün. Alternatif olarak gürültülü ekipman ve iş istasyonunun geri kalanı arasında ses yalıtımlı bölmeler kullanabilirsiniz.
  • Aydınlatmayı çevreleyen pencerelerde, kullanıcıların yansıyan parlamayı önlemek için ayarlayabilecekleri perdeler veya panjurlar bulunmalıdır. Gerekirse, kullanıcılara görevlerine ve belirli iş istasyonlarına uygun aydınlatma sağlayın. Kullanıcılar, yansıyan parlamayı önlemek için aydınlatmaları üzerinde kontrol sahibi olmalıdır.
  • Sıcaklık- ekipman, kullanıcının rahatsız olacağı kadar çok ısı vermemelidir.
  • Nem- havalandırmayı ve nemi kullanıcıyı rahat ettirecek bir seviyede tutmanız önemlidir.

 

Daha fazlası için ürün galerimize göz atın.