Diğer Haberler
İmalat sektörü için iş kıyafetleri
İmalat sektörü için iş kıyafetleri

İmalat işçileri, dünyamızın dönmesini sağlayan sonsuz miktarda tüketim malları ve ürünleri üretir. İmalat işçilerinin bu malları ve ürünleri üretmek için kullandıkları ekipman ve aletler çok sayıda risk ve tehlike ile birlikte gelir.

 

Üretim bölgesi ile gelebilecek ekipman tehlikelerinin ötesinde, uygun olmayan veya rahatsız edici KKD'ler vardır. KKD hantal ise, çalışanların gerektiğinde bunları giyme konusunda uyumlu olma olasılığı daha düşüktür. Rahat KKD, çalışanların eldeki görev için uygun kişisel koruyucu ekipmanı giyme olasılıklarının daha yüksek olmasını sağlamaya ve potansiyel günlük tehlike risklerini azaltmaya yardımcı olur.

 

Elektriğe Maruz Kalma

 

Elektrik tehlikeleri, imalat işçileri için ciddi bir endişe kaynağıdır. Voltaj dereceli eldivenler, aleve dayanıklı ve ark dereceli giysiler ve ark flaş kitleri gibi KKD'ler son savunma hattıdır ve bu nedenle güvenliği sağlamak için her türlü önlemin alınması için işçiler tarafından giyilmeli veya erişilebilir olmalıdır.

 

İş Giysisi

 

Teller, elektrik panoları ve diğer elektrikli makineler içeren taşıma ekipmanlarının tümü, yüksek voltajlı elektrik tehlikelerine maruz kalır.

 

Tehlikelerin mümkün olduğu görevlerde çalışırken, lastik gerilim eldivenleri ve özellikle aleve dayanıklı, ark dereceli dişliler giyilmelidir. Uygun ark dereceli giysiler ve ark flaş kitleri gibi göreve dayalı giysiler, maruz kalma durumunda elektrik tehlikelerinden kaynaklanan yaralanmalara karşı gerekli korumayı sağlar.

 

Dünya Genelindeki İstatistikler

 

2017 yılında, Çalışma İstatistikleri Bürosu, imalat sanayi çalışanları arasında 303 talihsiz iş ölümü bildirdi. Bunlardan yetmiş dokuzu bir nesne veya ekipman çarpması nedeniyle ulaşımla ilgili olarak kabul edildi. Hemen hemen her üretim planında veya işyerinde, işyeri çevresinde ağır malzemeleri taşımak için forkliftler, çekici motorlar ve diğer tür motorlu hareketli ekipmanlar kullanılır. Bu ekipmanı çalıştırmak için uygun eğitime ek olarak, nakliye ekipmanının etrafına yüksek görünürlüklü iş kıyafetleri giyilmelidir. Yüksek görünürlüklü giysiler tarafından sağlanan artan görünürlük, önlenebilir kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır.

 

Yüksek Görünürlüklü İmalat İş Kıyafetleri

 

İmalat atölyeleri, çarpma tehlikesi riskini artıran malzemeleri ve diğer ağır maddeleri taşımak için motorlu hareketli ekipman kullanır. Bu dükkan ve fabrikaların bazılarında, özellikle malzemelerin büyük kasalarda ve paletler üzerinde depolandığı farklı alanlarda da aydınlatma olabilir.

 

Forkliftlerin, çekici motorların ve diğer motorlu ekipmanların çalıştırıldığı bu alanlarda işçi görünürlüğü önemli bir güvenlik bileşenidir.

 

Soğuk İşleme ve Kimyasallar

 

Sıvı oksijen ve nitrojen, tıbbi ekipman ve diğer endüstriyel uygulamalar gibi önemli öğeleri üretmek için imalatta çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sıvıların ve nesnelerin aşırı sıcaklıkları, işlenen nesneye veya sıvıya bağlı olarak değişen miktarlarda standartları karşılayan eldivenler ve diğer kriyojenik koruyucu giysiler gerektirir. Bu soğuk malzemeleri ve kimyasalları güvenli bir şekilde kullanmanın doğru yolu doğru kriyo KKD'dir. KKD, imalat işçileri için bu potansiyel sorunlardan kaçınmada son bir engel olsa da, KKD ayrıca işyeri güvenliğini sağlamak, ölümleri ve yaralanmaları önlemek ve para cezalarından veya alıntılardan kaçınmak için kritik bir rol oynar.

 

Kriyojenik KKD

 

Sıvı oksijen, nitrojen ve diğer koruyucu gazlar ve kimyasallar, önemli tıbbi malzemelerin üretiminde kullanılır ve diğer önemli endüstriyel uygulamalara sahiptir. Bu gazların ve sıvıların kriyojenik kişisel koruyucu ekipman kullanılmadan taşınması mümkün değildir. Maruz kalma riski, kriyojenik eldivenler ve diğer KKD'lerle önlenebilir.

 

Kesik, Delinme ve Mekanik Yaralanmalar

 

Yüksek güçlü makinelerden taşıma aletlerine, metal, cam ve diğer keskin nesnelere kadar, imalat işçileri çok sayıda kesilme ve mekanik tehlikeyle karşı karşıyadır. Keskin nesneler ve makineler kullanan işçilere güvenlik için eldivenler ve kesilmeye karşı koruyucu giysiler gereklidir.

 

Kesim/Mekanik İmalat İş Kıyafetleri

 

Kesiklere karşı koruma uygulamak, keskin aletlerle çalışırken, aşındırıcı malzemeler taşırken veya delebilecek veya delinebilecek ekipmanların çevresinde çalışırken kolay ve gerekli bir sonuçtur. Kesilme korumasının sadece elleri örtmekle bitmediğini unutmayın. Bu nesneler vücudunuzun herhangi bir yerinde bir kesik, aşınma veya delinmeye neden olabilir. Kesik eldivenler, kesilmeye dayanıklı ceketler ve diğer üst veya alt vücut kesimli koruyucu giysiler, bu alet ve malzemeleri kullanırken önlenebilir yaralanmalara ve olaylara karşı güvenlik sağlar.

 

İster şantiyede, ister depoda veya montaj hattında olsun, imalat işçileri güvenlik için KKD'nin gerekli olduğu çok çeşitli günlük tehlikelerle karşı karşıyadır. Beta İş Güvenliği Şirketi, ihtiyaçlarınıza uygun ve konforlu KKD sağlayarak çok yönlü ve geniş imalat endüstrisinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılar.

 

Galerimizi ziyaret etmek için tıklayın.