Diğer Haberler
İş Güvenliği Süreçlerinde Güvenli Çalışma Ortamı
İş Güvenliği Süreçlerinde Güvenli Çalışma Ortamı

Kuruluşlar, çalışanların fiziksel, psikolojik sağlık ve refahlarını riske atmadan güvenli bir şekilde çalışabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmekten yasal olarak sorumludur.

Aynı şekilde, çalışanlar aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür: her türlü yasal gerekliliklere ve kurumsal politika ve prosedürlere uymak; mutabık kalınan güvenli çalışma uygulamalarına uygun olarak çalışmak; sağlıklarını ve güvenliklerini korumak için sağlanan tüm araçları kullanmalıdır.

İşveren, çalışan sağlığı ve güvenliği sorumlulukları genellikle yasalarda belirtilir ve düzenlemeler, uygulama kuralları ve standartlarla desteklenir. Bunlar, işyeri güvenliği, tazminat ve rehabilitasyon ile ilgili yönergeler için bir temel sağlar.

 

Temel İlkeler ve Hedefler

Temel olarak işverenler, çalışanların sağlıkları, güvenlikleri veya refahları için risk almadan çalışabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak için tüm 'makul olarak uygulanabilir' adımları atarlar. İşverenlerin ayrıca, işyeri sağlık ve güvenlik konularında etkili istişareye izin veren işyeri düzenlemeleri oluşturmaları da istenir.

Çalışanlar, işverenleri ile iş birliği yapmak ve işyerinde kendi güvenliğini veya başkalarının güvenliğini etkilemeyecek şekilde hareket etmekle yükümlüdür.

Kuruluşlar, çalışanları için işyerinde mümkün olan en yüksek fiziksel, zihinsel ve sosyal refah düzeyini korumaya kararlı olmalıdır. Tüm çalışanlar, sürekli bir taahhüt olarak çalışma koşullarını, süreçleri ve davranışları sürdürmenin veya iyileştirmenin yollarını aramalıdır.

Bir yönetici, hem organizasyonun hem de çalışanların bakım görevlerini sürdürmelerini sağlamak için bir kanaldır.

 

Rol

Tüm yöneticiler, çalışma gruplarının sağlığı ve güvenliğine özen göstermekle yükümlüdür. Bu görev genellikle çalışma ortamındaki ziyaretçilere ve yüklenicilere kadar uzanır.

Bir yöneticinin, hem fiziksel hem de davranışsal olarak güvenli ve sağlıklı bir işyerini sürdürmek için personeli eğitmesi, onlarla iletişim kurması ve izlemesi için işyerinde uygun davranış ve uygulama modeli olması gerekir. Tehlikeleri tanımak, sorunları tespit etmek ve önleyici tedbirler almak ve ayrıca bildirilen olayların veya tehlikelerin tekrar oluşmasını önlemek süregelen bir sorumluluktur.

Üst düzey yöneticiler, kurumsal politikaların, anlaşmaların, planların ve prosedürlerin oluşturulmasından, izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumludur. Bu, kuruluşun, yöneticilerinin ve personelinin uygun bakım görevini yerine getirmesini sağlar. Uygulanacak sağlık ve güvenlik teftişleri, soruşturmaları ve kararları için destek ve fırsat sağlamanız ve bölüm yöneticilerinin İSG sorumluluklarını yerine getirebilmelerini sağlamanız gerekmektedir.

Bölüm yöneticileri, personelin ISG gerekliliklerinden haberdar olmasını ve bunlara uymasını sağlamaktan sorumludur.

 

Önleme

Çalışan mesleki riskini azaltmak için en yararlı önleyici tedbir, sağlık ve güvenlik bilincini personelinizle birlikte günlük bir uygulama haline getirmektir. Sizin tarafınızdan yönetilen proaktif faaliyetler, meydana gelme riskini önleyecek veya en aza indirecektir. Bu, olayların ve tehlikelerin kapsamlı bir şekilde raporlanmasını, devam eden gözlemi ve erken müdahaleyi içerecektir. Personelinizin sağlığı ve güvenliği, bir iş programının sunumunu verimli ve etkili bir şekilde yönetme beceriniz üzerinde temel bir etkiye sahiptir.

Proaktif faaliyetler üstlenmek, güvenlik bilincine dayalı pozitif bir çalışma grubu kültürünü teşvik ederken, yasal ve dahili uyumluluğun korunmasına katkıda bulunacaktır. Ek olarak, düzenli olarak yürütülen bilgilendirme toplantıları personele sağlık ve güvenlik için kendi sorumluluklarını hatırlatacaktır.

Personeliniz ayrıca hem fiziksel hem de psikolojik işyeri yaralanmalarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Çalışanlarınızın nasıl çalıştıkları ve iyileştirilebilecek süreçler, uygulamalar ve davranışlar konusundaki sürekli farkındalıkları sayesinde olası yaralanmalar önlenebilir.

Personelinizle işyeri sağlık ve güvenliğini tartışmak ve örnek olarak liderlik etmek, bir yönetici olarak sahip olduğunuz en iyi önleyici araçlardır - bunları düzenli olarak kullanın.

 

Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu Yönetmek

Kötü sağlık ve güvenlik uygulamalarını ve olaylarını en aza indirmenin veya ortadan kaldırmanın yanı sıra, görev başındayken bir olay, hastalık veya yaralanma yaşayan personeli desteklemek de önemlidir. Organizasyon kişi ile birlikte çalışacak ve işe güvenli ve sürekli bir dönüş için makul ayarlamalar yapacaktır.

Bazen stres etkeni çalışma ortamının dışındadır ve işle ilgili olmayan bir hastalık veya önceden var olan bir durum olabilir.

Çalışan rehabilitasyona, işe dereceli bir dönüşe veya iş sonuçlarına veya fiziksel çalışma ortamına makul ayarlamalar gerektirebilir. Bu koşullarda bir çalışandan sorumlu olabilirsiniz ve ayrıca kişi yokken iş önceliklerini gözden geçirmeniz, temel görevleri yeniden tahsis etmeniz veya ek personel almanız gerekebilir.

Çalışan işe döndüğünde, rehabilitasyon sürecinin etkili ve sorumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışanla devam eden görüşmeler için katılım veya yetenek modellerinde meydana gelen değişiklikleri izlemeniz gerekecektir. Destek, tahsis edilen vaka yöneticisi ve diğer kurumsal hizmetler alanları aracılığıyla sağlanacaktır.

 

İpuçları

 

 • Makul ayarlama ve rehabilitasyon için ortamı, sonuçları ve performans anlaşmalarını nasıl ayarlayacağınızı bilin.
 • Davranış değişikliklerine dikkat edin, örneğin geri çekilme, ilgisizlik, ajitasyon.
 • Planlanmamış devamsızlıktaki herhangi bir düzeni veya artışı personel ile not edin ve tartışın.
 • Çalışma ilişkilerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyin.
 • Ek iş zorluklarını veya baskılarını not edin.
 • Beklenmeyen performans sorunlarını not edin.
 • Düzenli, sürekli destek ve geri bildirim sağlayın.
 • Gizliliğe saygı gösterin.

 

Psikolojik Sağlığı Yönetmek

 

İşle ilgili psikolojik tehlikeler tüm işyerlerinde mevcuttur ve çoğu zaman bu tehlikelerle ilişkili riskler karmaşık olsa da, diğer işyeri tehlikelerinde olduğu gibi kontrol edilebilir. Ekibinizin veya bir ekip üyesinin psikolojik sağlığının risk altında olduğuna dair olası göstergeler arasında anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık durumları, artan ağrı ve sızı bildirimleri gibi fiziksel semptomlar, mide-bağırsak rahatsızlıkları, artan yorgunluk ve üzüntü, geri çekilme, madde bağımlılığı, saldırganlık ve zayıf konsantrasyon bulunabilir.

 

Erken müdahale, kapsamlı raporlama, önleme ve rehabilitasyon yönetimi aynı zamanda çalışanların psikolojik refahı için de geçerlidir, ancak işle ilgili stres faktörlerini veya bir çalışanın bunu nasıl deneyimlediğini en iyi şekilde ele almak için tek bir yaklaşım yoktur.

 

Sağlıklı bir çalışma ortamı, güvenli olmaktan daha fazlasıdır. Sağlıklı bir işyeri, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerine ve güvenli bir fiziksel çalışma ortamından yararlanmalarına ek olarak;

 

 • Yaptıkları iş için tanındığını hissetmek
 • Saygıyı teşvik eden, aidiyet duygusunu ve amacı teşvik eden olumlu bir sosyal ortamdan keyif aldıklarında
 • İş ve ev yaşamı sorumlulukları arasında uygun bir dengenin keyfini çıkarmalarına olanak tanır;
 • Çalışmalarını etkileme ve karar verme sürecine dahil olma becerisine sahip olduklarında
 • Kişisel, entelektüel ve mesleki gelişim için fırsatlar verilir

 

Fiziksel Ortamdan Kaynaklı Meydana Gelebilecek Kazalara Karşı Hazırlıklı Olun

 

İş güvenliği kapsamında sıklıkla gündeme gelen kazalar fiziksel ortamından düzgün bir şekilde düzenlenmemesinden ve teftiş edilmemesinden kaynaklanır.

Böyle durumlarda çalışan kendini güvensiz hisseder, ve iş bırakma yoluna gidebilir. Rutin teftişlerin yanı sıra iş kıyafetleri iş güvenliği prosedürlerinin en başında gelen yasal süreçlere tabi tutulmanıza sebep olabilir.

Bu sebeple eğer inşaat sektöründe çalışan bir firmaysanız çalışanlarınıza mutlaka ikaz yeleği, iş ayakkabısı, uygun iş kıyafetleri ve koruyucu başlık sağlamanız gerekmektedir. Kimyasal atıkların içerdiği bir iş alanında çalışıyorsanız koruyucu başlık, maske, kimyasal koruyucu özelliği bulunan iş kıyafetleri ve iş ayakkabıları temin etmeniz gereklidir.

 

Çalışan sağlığınız ve olası iş güvenliği hukuksal süreçlerinden korunmak için iş kıyafetinden iş ayakkabısına, ikaz yeleğinden koruyucu başlığa birçok ürünü kapsayan galerimize göz atın!